Grau d'Enginyeria Química

Presentació


El grau d'Enginyeria Química forma experts en els projectes d'instal·lacions de processos químics, per tal que puguin desenvolupar sistemes per produir materials i productes químics de manera econòmica i amb el mínim impacte negatiu per al mediambient. 

El fet distintiu i l'originalitat del grau d'Enginyeria Química en la UAB resideixen en la projecció dels coneixements de l'enginyeria química al camp de la bioenginyeria i al de les aplicacions tecnològiques en l'enginyeria ambiental. El Departament d'Enginyeria Química de la Universidad és pioner en tots dos àmbits. 

Mitjançant les Mencions (itineraris acadèmics), l'alumne es pot especialitzar en quart curs en enginyeria bioquímica o ambiental, i també en els camps de l'enginyeria de materials i en el de l'enginyeria de processos químics. La UAB ha dissenyat aquests estudis per formar professionals en aquests àmbits, que tenen una gran projecció al món laboral. 

Un exemple d’aquesta projecció és el projecte MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), un laboratori innovador de l'Agència Europea de l'Espai que es va iniciar com a part d'un programa de recerca de tecnologies de suport a la vida, per comprovar la viabilitat d'una missió espacial tripulada de llarga durada, per iniciativa d'enginyers químics de la UAB.

Sortides professionals


Les principals sortides professionals estan relacionades amb els camps emergents de la bioenginyeria i, més concretament, amb els de la bioquímica i l'enginyeria ambiental, àmbits en els quals s'ha especialitzat el Departament d'Enginyeria Química de la UAB i que queden reflectits en dues de les mencions que s'ofereixen.

Les tasques més habituals d'aquestes persones graduades són:
  • Enginyer de processos en les indústries biotecnològica, química, petroquímica, farmacèutica, alimentària, etc.
  • Enginyer de processos de tecnologies mediambientals.
  • Enginyer químic.
  • Director de producció.
  • Director i desenvolupador de projectes de recerca.
  • Investigador en projectes de recerca. 
  • Auditor, assessor i pèrit.
  • Professor.
Enllaços d'interès per a futurs estudiants
Orientació universitària L'Autònoma t'obre les portes.

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona