Tarifes

Tarifes

En la Comissió Econòmica del dia 26 de març de 2021, s'ha pres l'acord CE 25/2021 que estableix l'aprovació de les tarifes per a l'any 2021 de la Comissiò d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona:

Tarifes CEEAH 2020