Calendari de reunions

La CEEAH i el CEEA es reuneixen com a mínim mensualment per avaluar els projectes/procediments relacionats amb temes ètics. Els procediments que es presentin a la CEEAH perquè siguin avaluats, han de ser presentats mitjançant l'aplicatiu d'intranet.

L'ordre del dia es tanca una setmana abans de la reunió, i els procediments a tractar han d'estar prèviament revisats i confirmats pel seu assessor. Per aquest motiu és preferible començar a tramitar el procediment amb prou temps per ser revisat per l'assessor.

La renovació dels procediments d'experimentació animals s'ha de començar a tramitar 6 mesos abans de la seva caducitat, per poder presentar a la Generalitat la seva renovació dins del termini.

Les reunions planificades per aquest any 2019 són:


Termini presentació projecte Data tancament ordre del dia Data reunió
11/01/2019 18/01/2019 25/01/2019
08/02/2019 15/02/2019 22/02/2019
15/03/2019 22/03/2019 29/03/2019
05/04/2019 12/04/2019 26/04/2019
171/05/2019 24/05/2019 31/05/2019
14/06/2019 21/06/2019 28/06/2019
05/07/2019 12/07/2019 19/07/2019
13/09/2019 20/09/2019 27/09/2019
11/10/2019 18/10/2019 25/10/2019
15/11/2019 22/11/2019 29/11/2019
29/11/2019 06/12/2019 13/12/2019