Calendari de reunions

Calendari Reunions CEEAH

La CEEAH i el CEEA es reuneixen com a mínim mensualment per avaluar els projectes/procediments relacionats amb temes ètics. Els procediments que es presentin a la CEEAH perquè siguin avaluats, han de ser presentats mitjançant l'aplicatiu d'intranet.

L'ordre del dia es tanca una setmana abans de la reunió, i els procediments a tractar han d'estar prèviament revisats i confirmats pel seu assessor. Per aquest motiu és preferible començar a tramitar el procediment amb prou temps per ser revisat per l'assessor.

La renovació dels procediments d'experimentació animals s'ha de començar a tramitar 6 mesos abans de la seva caducitat, per poder presentar a la Generalitat la seva renovació dins del termini.

 

Les reunions planificades per aquest any 2022 són:
 

Termini presentació projecte Data tancament ordre del dia Data reunió
07/01/2022 14/01/2022 21/01/2022
04/02/2022 11/02/2022 18/02/2022
04/03/2022 11/03/2022 18/03/2022
08/04/2022 15/04/2022 22/04/2022
06/05/2022 13/05/2022 20/05/2022
03/06/2022 10/06/2022 17/06/2022
01/07/2022 08/07/2022 15/07/2022
02/09/2022 09/09/2022 16/09/2022
07/10/2022 14/10/2022 21/10/2022
04/11/2022 11/11/2022 18/11/2022
02/11/2022 09/12/2022 16/12/2022