Calendari de reunions

Calendari Reunions CEEAH

La CEEAH i el CEEA es reuneixen com a mínim mensualment per avaluar els projectes/procediments relacionats amb temes ètics. Els procediments que es presentin a la CEEAH perquè siguin avaluats, han de ser presentats mitjançant l'aplicatiu d'intranet.

L'ordre del dia es tanca una setmana abans de la reunió, i els procediments a tractar han d'estar prèviament revisats i confirmats pel seu assessor. Per aquest motiu és preferible començar a tramitar el procediment amb prou temps per ser revisat per l'assessor.

La renovació dels procediments d'experimentació animals s'ha de començar a tramitar 6 mesos abans de la seva caducitat, per poder presentar a la Generalitat la seva renovació dins del termini.

Les reunions planificades per aquest any 2020 són:
 

Termini presentació projecte Data tancament ordre del dia Data reunió
17/01/2020 24/01/2020 31/01/2020
14/02/2020 21/02/2020 28/02/2020
13/03/2020 20/03/2020 27/03/2020
03/04/2020 17/04/2020 24/04/2020
15/05/2020 22/05/2020 29/05/2020
12/06/2020 19/06/2020 26/06/2020
10/07/2020 17/07/2020 24/07/2020
04/09/2020 10/09/2020 18/09/2020
16/10/2020 23/10/2020 30/10/2020
06/11/2020 13/11/2020 20/11/2020
27/11/2020 04/12/2020 11/12/2020