Calendari de reunions

Calendari Reunions CEEAH

La CEEAH i el CEEA es reuneixen com a mínim mensualment per avaluar els projectes/procediments relacionats amb temes ètics. Els procediments que es presentin a la CEEAH perquè siguin avaluats, han de ser presentats mitjançant l'aplicatiu d'intranet.

L'ordre del dia es tanca una setmana abans de la reunió, i els procediments a tractar han d'estar prèviament revisats i confirmats pel seu assessor. Per aquest motiu és preferible començar a tramitar el procediment amb prou temps per ser revisat per l'assessor.

La renovació dels procediments d'experimentació animals s'ha de començar a tramitar 6 mesos abans de la seva caducitat, per poder presentar a la Generalitat la seva renovació dins del termini.

 

Les reunions planificades per aquest any 2021 són:
 

Termini presentació projecte Data tancament ordre del dia Data reunió
15/01/2021 22/01/2021 29/01/2021
12/02/2021 19/02/2021 26/02/2021
05/03/2021 12/03/2021 19/03/2021
16/04/2021 23/04/2021 30/04/2021
14/05/2021 21/05/2021 28/05/2021
04/06/2021 11/06/2021 18/06/2021
09/07/2021 16/07/2021 23/07/2021
03/09/2021 10/09/2021 17/09/2021
08/10/2021 15/10/2021 22/10/2021
05/11/2021 12/11/2021 19/11/2021
26/11/2021 03/12/2021 10/12/2021