Calendari de reunions

Calendari Reunions CEEAH

La CEEAH i el CEEA es reuneixen com a mínim mensualment per avaluar els projectes/procediments relacionats amb temes ètics. Els procediments que es presentin a la CEEAH perquè siguin avaluats, han de ser presentats mitjançant l'aplicatiu d'intranet.

L'ordre del dia es tanca una setmana abans de la reunió, i els procediments a tractar han d'estar prèviament revisats i confirmats pel seu assessor. Per aquest motiu és preferible començar a tramitar el procediment amb prou temps per ser revisat per l'assessor. En funció del nombre de procediments presentats simultàniament aquest procés es pot allargar a les següents reunions programades.

La renovació dels procediments d'experimentació animals s'ha de començar a tramitar 6 mesos abans de la seva caducitat, per poder presentar a la Generalitat la seva renovació dins del termini.

Les properes reunions planificades són:
 

Termini presentació projecte Data tancament ordre del dia Data reunió
04/11/2022 11/11/2022 18/11/2022
02/12/2022 09/12/2022 16/12/2022
06/01/2023 13/01/2023 20/01/2023
03/02/2023 10/02/2023 17/02/2023
03/03/2023 10/03/2023 17/03/2023
07/04/2023 14/04/2023 21/04/2023
05/05/2023 12/05/2023 19/05/2023
02/06/2023 09/06/2023 16/06/2023
30/06/2023 07/07/2023 14/07/2023