Formació en gènere

Activitats amb reconeixement de crèdits ECTS


L'Observatori per a la Igualtat de la UAB us ofereix diverses activitats amb perspectiva de gènere les quals comporten un reconeixement de crèdits acadèmics.

Les activitats que us presentem per al curs 2020-2021 aborden la perspectiva de gènere des de diferents àmbits professionals, acadèmics i participatius, com ara la comunicació no sexista, la perspectiva de gènere als espais universitaris, les violències sexuals a la universitat o la col·laboració amb les brigades del Punt Lila de la Festa Major UAB 2019.

Si teniu algun dubte o consulta: formacio.igualtat@uab.cat

Consultes de l'activitat de les brigades de la FM2020: atencio.observatori.igualtat@uab.cat

L’objectiu és exercir com a parelles itinerants (brigades) del Punt Lila de la Festa Major de la UAB (2020), informant dels protocols i recursos de la UAB per abordar les situacions de violència de gènere, i atenent a la persona agredida en els possibles casos d’agressió. Les funcions de la brigada són: 1) recórrer els diferents espais de la Festa Major de la UAB; 2) acompanyar a les persones que han patit una agressió fins al Punt Lila i contactar amb seguretat; 3) Informar del Punt Lila i de l'existència del protocol.

Es faran tres sessions de formacions abans de la Festa Major, durant l’octubre de 2020, i el dia de la Festa Major de la UAB  les persones integrants actuaran com a parelles itinerants del Punt Lila.

Calendari: Octubre del 2020 (a determinar)
Horari: Les sessions de formació s'ofereixen en edició de matins (10.00 h a 13.00 h) i de tardes (15.00 h a 18.00 h) (dies de formació). El dia de la FMUAB es realitza una part durant la festa (a decidir)
Lloc: A determinar
Preu: gratuït
Hores totals: 25 hores
Crèdits ECTS: 1 crèdit ECTS en activitats de reconeixement acadèmic (per als graus).
Places limitades: 50 places

ATENCIÓ
Especifiqueu el torn que preferiu (matins o tardes) a l'apartat Observacions del formulari d'inscripció.  El formulari d'inscripció s'obrirà el setembre de 2020

Formulari d'inscripció

Si teniu qualsevol dubte sobre aquest taller, us podeu adreçar a atencio.observatori.igualtat@uab.cat

Finançat a càrrec del "Pacto de Estado contra la Violencia de Género" del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Govern d'Espanya.


Es treballarà, des de metodologies participatives i amb un nombre reduït de participants, les habilitats i els coneixements necessaris per tal que l’estudiantat pugui identificar les diferents situacions de violències sexual i violències de gènere a la universitat i a altres contextos, així com d’acompanyar i ajudar d’una forma respectuosa les persones implicades. L’estudiantat tindrà les habilitats per a desactivar i evitar en el seu entorn les conductes que fonamenten l’assetjament sexual i altres violències sexuals i de gènere.

Calendari: 2, 9, 16 i 23 de novembre de 2020
Horari: 15.00 a 18:00h.
Lloc: A determinar (en cas que no es pugui fer presencial es farà virtual)
Preu:  Gratuit. Finançat pel "Pacto d'Estado contra la Violencia de Género"
Hores totals: 50 hores
Crèdits ECTS: 2 crèdits ECTS en activitats de reconeixement acadèmic (pels graus).
Places limitades: 15 places
Formadora:  Paula Arce, professora de la Facultat de Dret de la UAB 

Formulari d'inscripció s'obrirà el mes d'octubre de 2020. 

https://eformularis.uab.cat/group/observatori-igualtat/violencies-sexuals-universitat

Per qualsevol dubte sobre aquest taller, us podeu adreçar a Formacio.Igualtat@uab.cat

Finançat a càrrec del "Pacto de Estado contra la Violencia de Género" del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Govern d'Espanya.


Comunicar amb perspectiva de gènere requereix entendre com els discursos que emetem perpetuen la ideologia patriarcal i androcèntrica de la societat que situa les dones i totes aquelles persones no definides des del subjecte home, en l’alteritat i la marginalitat. Per això cal identificar on i com s'expressa, de forma implícita i explícita,la desigualtat i la discriminació per raons de gènere en els discursos lingüístics i audiovisuals. Aprendrem a aplicar, de forma pràctica les diferents recomanacions per a una comunicació no sexista i l’ús d’un llenguatge inclusiu per guanyar precisió i exactitud en els nostres missatges

Calendari: 2n Semestre curs 2020-2021 (a determinar dies)
Horari: 15:00 a 19:00 h.
Lloc: A determinar
Preu: 30 euros.
Hores totals: 50 hores (12 presencials i 38 no presencials - treball autònom)
Crèdits ECTS: 2 crèdits ECTS en activitats de reconeixement acadèmic (pels graus).
Places limitades: 20 places
Formadora: Isabel Muntané 

Inscripcions obertes al formulari


Si vols més informació: Formacio.Igualtat@uab.cat