A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet CampusVirtualHome Campus Virtual Facebook Escola Enginyeria Facebook Twitter Escola Enginyeria Twitter You Tube Escola Enginyeria YouTube Facebook Escola Enginyeria LinkedIn
 L'ESCOLA    ESTUDIS    FUTURS ALUMNES    INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA    EMPRESES  
 Home Escola d'Enginyeria  L'escola  Recursos i serveis 
 Estudiants 
Professors
Equip de direcció
Empreses
Gestió Econòmica
 • Alta i manteniments de proveïdors
 • Compres de béns i serveis
 • Distribució del pressupostos d'Escola i departaments
 • Pagaments a proveïdors
 • Reembossament de tiquets i factures
 • Reports informatius de l'estat dels pressupostos
Gestió Acadèmica i Suport Logístic
 • Gestionar les consultes dels estudiants sobre qüestions administratives sobre els expedients i els processos que es deriven de la seva situació acadèmica            
 • Gestionar la sol·licitud i resolució de les pràctiques curriculars            
 • Gestionar l'accés dels alumnes als estudis (canvis d'estudis, convalidacions d'estudis estrangers)
 • Gestionar la preinscripció i l'accés dels alumnes de màster            
 • Gestionar la matrícula dels alumnes de nou accés            
 • Gestionar la automatrícula dels alumnes d'altres cursos            
 • Gestionar les sol·licituds i recursos generats pels alumnes (reintegraments, reconeixements de preus públics, règim de permanència…)            
 • Gestionar i tramitar l'expedició de títols            
 • Gestionar i tramitar l'expedició de certificats acadèmis i de certificats acadèmics oficials            
 • Gestionar i assessorar els programes d'intercanvis            
 • Punt de registre oficial descentralitzat            
 • Gestió d'espais (reserva, adequació, obertura, tancament, resolució incidències)
 • Informació (localització d'espais i persones, activitats, incidències,...)    
 • Recepció i lliurament objectes perduts            
 • Suport actes puntuals            
 • Lliurament documentació ( justificants exàmens, carnets d'estudiant, material de matrícula)        
 • Control d'accessos            
 • Gestió cartelleria
Suport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria
 • Accés a la xarxa
 • Llicencies de programari
 • Correu electronic
 • Aules d'us lliure
 • Laboratoris integrats
 • Seminaris interactius
 • Aules de docencia amb equipament multimedia
 • Servidor pratiques bases de dades
 • Impressio des de les aules d'informatica
 • Seguretat xarxa de les aules
 • Gravació en vídeo d'actes en directe a la sala de graus
 • Retransmisio d'actes de la sala de graus
 • Suport PSG
 • Aula Virtual
 • Serveis de restricció d'accés  per exame(ns fw local)
 • Gestió del cicle de vida del sw a aules
 • Pissarres electroniques
 • Acces wired a la xarxa
 • Màquines virtuals per assignatures
 • Repositori de programari per alumnes
 • Suport a la matricula
Gestió Departamental
 • Compres
 • Tramitació documents
 • Contractació de personal (PDI-PAS-BECARIS)
 • Certificats
 • Assesorament
 • Introducció a PDS de la docencia encarregada al departament
 • Material d'oficina
 • Manteniment
 • Correus, missatgers i paqueteria
 • Tramitació i seguiment de permisos d'absència
 • Suport a la recerca i la docència a nivell administratiu
 • Gestionar els diferents canals de comunicació del departament (correu intern, extern i correu electrònic
 • Facturació
 • Accés a l'edifici
 • Gestionar la formació del personal adscrit al nostre àmbit
 • Targetes intel·ligents
 • Doctorat (gestió, suport, assessorament…)
 • Tramitar els pagaments (Sol. RO i comptabilaització de factures)
 
Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona