Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Justificació econòmica d'un projecte

Gestió i seguiment de la justificació econòmica de projectes de recerca o d’activitats

En cas que el PDI sigui responsable d’un projecte que s’ha de justificar, ha de conèixer les bases reguladores de la convocatòria per tal de poder autoritzar les despeses elegibles.
En el moment que s’obre un nou projecte, el PDI responsable rep un correu de comunicació amb el codi de referència del projecte.
Per facilitar el seguiment econòmic del projecte, el PDI responsable té a l’abast la transparència informativa.