Comissió de l'Accés Obert

La Universitat Autònoma de Barcelona en la seva aposta per l’accés obert dóna un pas més creant la Comissió d’Accés Obert.
 
Constitució: El 21 de juny de 2013 es va constituir la Comissió d’Accés Obert de la UAB per encàrrec del Vicerectorat d’Investigació.
 
Membres:

  • Vicerector/a d’Investigació
  • Vicerector/a de Relacions Institucionals i de Cultura
  • Comissionat de la Rectora per les TIC
  • Vicegerent de Recerca
  • Director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  • Director del Servei de Publicacions
  • Director del Servei de Biblioteques
  • Membres PDI
  • Membres Servei de Biblioteques
  • Membres Àrea de Gestió de la Recerca

 
Funcions: La Comissió d’Accés Obert fa les funcions de “Consell Assessor de l’accés obert i el dipòsit digital de la UAB”. Té com a funcions principals:
 
· Estudiar i desplegar el Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert a la UAB redactat pel Servei de Biblioteques d’acord amb la Política Institucional d’Accés Obert a la Universitat Autònoma de Barcelona aprovada per acords de la Comissió d’Investigació, núm. 14/2012, de 16 de febrer i del Consell de Govern, núm. 46/2012, de 25 d’abril
·Estudiar i definir un posicionament institucional sobre l’accés obert
·Estudiar com afecta l’accés obert als projectes europeus
 
El Pla d’Actuacions per a l’Accés Obert a la UAB: És el full de ruta de la Comissió on es detallen aquelles accions per portar a terme a la UAB que promouen l’accés obert. D’entre les accions ja assolides destaquen les següents:

·Redacció i aprovació del Mandat Institucional
·Signatura de la Declaració de Berlín
·La incorporació d’ORCID a la UAB
·Elaboració del document: Llicències Creatives Commons recomanades per la UAB
·Revistes científiques de la UAB en obert
·Connectar el DDD amb la Memòria de Recerca
·Establir el procediment d’autoarxiu per incorporar els documents al DDD
·Crear un Servei d’Informació Virtual sobre Propietat Intel·lectual i Accés Obert per als membres de la comunitat universitària.
·Establir les condicions per a la publicació en obert de les dades de recerca dels projectes d'investigació de la UAB al DDD
·Organització d'actes durant la Setmana de l'Accés Obert

 
Enllaç a documents dins l’àmbit UAB:

· Llicències Creative Commons recomanades a la UAB (aprovades per la Comissió d’Accés Obert de la UAB, en la reunió del 20 de gener de 2015 i revisades el 5 d'octubre de 2017)

· Reglament del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012)

·Política Institucional d’Accés Obert a la Universitat Autònoma de Barcelona aprovada per acords de la Comissió d’Investigació, núm. 14/2012, de 16 de febrer i del Consell de Govern, núm. 46/2012, de 25 d’abril

·Codi ORCID