Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Tots els centres>

Descripció

Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és una institució del sector públic que promou i desenvolupa la investigació i la innovació biosanitària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, estant orientada a trobar solucions als problemes de salut de la ciutadania i té la voluntat de contribuir al desenvolupament científic, docent, social i econòmic del seu àmbit de competència.
 
Volem que la nostra recerca i innovació, realitzada per les persones que conformen l’institució, ampliï la frontera del coneixement i es consolidi com un actiu rellevant i referent per a la nostra societat, per al nostre sistema de salut i la seva ciutadania, sent un pol d’atracció de talent i aconseguint que la nostra activitat, en termes d’excel·lència, qualitat i translació, respongui a la posició de lideratge que ha de tenir l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Els nostres valors són:
 
- Excel·lència professional, de diferents perfils formatius i orígens diversos. Cal destacar l’entorn mixt clínic i investigador en la configuració dels grups de recerca. Aquest valor es veu afavorit per una important massa critica de professionals de l'àmbit clínic.
- Excel·lència científica i prestigi reconeguts als àmbits nacional i internacional, que queda palès en la millora progressiva dels seus resultats en els darrers anys.
- Posició privilegiada per la interacció terciarisme-recerca-docència,
- Competitivitat i eficiència, valors sobre els que es vol avançar amb l'evolució de l'institut cap a un parc de recerca 
- Universalitat, potenciant la internacionalització de la seva activitat
- Servei Públic, la recerca com a política pública integrada per a transferir els beneficis a la ciutadania
- Capacitat d'Innovació, evolució cap a una organització basada en el coneixement

Vinculació amb la UAB

- Recolçament de la UAB en temes de propietat intel·lectual (des del 2009).
- Participació i recolçament de la proposta de Campus d’Excel·lència Internacional (Concedit).
- Reunions científiques entre grups de les dues institucions.
- Reconeixement de la pertanyença a la UAB en les filiacions dels articles.
- Accés a la informació científica en format digital.
- Recolçament de la UAB en la gestió curricular. Implantació del projecte CVN.
- Increment de l’activitat de tercer cicle : màsters i doctorats.
- Recolçament i participació en projectes internacionals: IMRA de Corea del Sud.
 
A futur:
- Increment dels espais compartits.
- Reconeixement de la docència dels facultatius de l’HUVH que no són professors de la UAB
- Impuls de la contractació, com a professors associats, de facultatius destacats que arriben a l’HUVH.
- Recolçament de la UAB al Parc de Recerca Biomèdica del VHIR. Participació en altres convocatòries del Campus d’Excel·lència Internacional.
- Facilitar i optimitzar l’ús de plataformes de suport a la recerca de forma recíproca.

Àrees estratègiques de recerca

Pel que fa a les nostres línies de recerca, comptem amb grups de recerca i investigadors molt consolidats en les àrees d'Oncologia, Endocrinologia i Nefrologia, Malalties Cardiovasculars, Neurociències, Malalties Digestives i Hepàtiques, Malalties Infeccioses, Malalties Respiratòries i Sistèmiques, Malalties Ginecològiques, Pediàtriques i Cirurgia Experimental, Epidemiologia, Farmacologia, Noves Teràpies i Àrees de Suport a la recerca Clínica i Nanomedicina.

Serveis d'interès per la comunitat UAB CEI

Serveis científico-tècnics
Convocatòries de beques
Ofertes de feina
Cursos
Agenda d’esdeveniments
Transferència i innovació

883

Investigadors

63

Grups de recerca

36.500.000

Euros de pressupost

254

Projectes de recerca (2012)

727

Articles publicats (2012)

55

Tesis doctorals (2012)

Contacte

Responsable: Dr. Joan X. Comella

Adreça: FIR-HUVH Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron Institut de Recerca Passeig Vall d'Hebron, 119-129 (08035) Barcelona

Telèfon: 93 489 3863

E-mail: comunica@vhir.org

Web: http://www.vhir.org/