Avedis Donabedian

Tots els centres>

Descripció

La Fundació Avedis Donabedian (FAD) creada al 1989, és l’òrgan gestor de l’Institut Avedis Donabedian-Universitat Autònoma de Barcelona. La seva missió és col·laborar amb professionals, centres, Administracions Públiques, organitzacions de ciutadans i professionals i altres institucions públiques i privades amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i socials que reben els ciutadans.

Des del seus inicis ha impulsat la millora de la qualitat de l'atenció sanitària i social  i ha estat una de les primeres organitzacions del nostre entorn a iniciar activitats relacionades amb la seguretat dels pacients. Té un fort compromís amb les activitats docents, el desenvolupament dels sistemes d'acreditació i amb l'activitat en l'àmbit dels serveis socials. Les àrees de docència i de recerca donen suport de forma continuada al desenvolupament dels temes de qualitat a nivell estatal i internacional.

Vinculació amb la UAB

L'Institut Avedis Donabedian-UAB és un institut universitari de recerca adherit a la UAB i creat al 2006. La seva missió és actuar de punt de trobada entre el món universitari i acadèmic, els ciutadans, els professionals, els centres i l'administració per a fer-los interaccionar i ser un nexe de col·laboració i apropament entre ells, amb l'objectiu de millorar la qualitat en l'atenció sanitària i social.

L'Institut imparteix un Diploma de  Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat de la UAB (19ena edició), i un Màster en Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat de la UAB (12a edició). També porta a terme una assignatura optativa sobre qualitat assistencial que s'imparteix en el pregrau de la Facultat de Medicina.

Al 2001 es va crear la Càtedra d'Investigació en Qualitat Avedis Donabedian de la Universitat Autònoma de Barcelona, que dirigeix la Dra. Rosa Suñol, directora de l'Institut.

Àrees estratègiques de recerca

El centre ha participat fins ara en onze projectes de recerca europeus (dos dirigits) i 17 projectes a nivell estatal. Les àrees estratègiques de recerca de l'Institut Avedis Donabedian-UAB s'articulen en tres eixos:

Avaluació de la qualitat i seguretat de l'atenció. Inclou desenvolupament de models i instruments d’avaluació de la qualitat amb especial atenció en persones ateses a diferents nivells assistencials de salut i socials.

Desenvolupament i suport a la implantació de l'atenció centrada en la persona. Inclou identificació de factors i instruments que afavoreixen la implicació de les persones vulnerables i/o amb patologies cròniques en la seva atenció, avaluació de qualitat de vida i desenvolupament de models per a la seva implementació.

Avaluació de l'efectivitat de les intervencions i estratègies de canvi per millorar la qualitat de l'atenció de la pràctica clínica (“Implementation research”). L'objectiu és reduir la variabilitat de la pràctica, aconseguir la implementació de l'evidència científica, la reducció d’errors associats a l'atenció, i donar suport a la presa de decisions.

Serveis d'interès per la comunitat UAB CEI

Serveis científico-tècnics
Cursos
Agenda d’esdeveniments
Transferència i innovació

12

Investigadors

28

Projectes de recerca

95

Articles publicats

5

Tesis doctorals acabades i en curs

Contacte

Responsable: Dra. Rosa Suñol i Dr. Joaquim Bañeres

Adreça: Carrer Provença, 293 (08037) Barcelona

Telèfon: 93 207 66 08

E-mail: fad@fadq.org

Web: http://www.fadq.org/