Pla Estatal d'Investigació

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de l'1 de juny de 2011 estableix els plans d'Investigación Científica y Técnica y de Innovación com a essencials per al desenvolupament per l'Administración General del Estado de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

En el disseny i l'elaboració del pla han participat les diferents unitats de l'Administración General del Estado, els agents socials, els centres públics d'investigació i les universitats, els centres tecnològics i unitats d'interfície, les associacions empresarials, les plataformes tecnològiques existents i experts provinents de la comunitat científica, tècnica i empresarial, nacionals i internacionals, i ha comptat a més amb la participació de les Comunitats Autònomes en la definició dels mecanismes d'articulació i coordinació establerts.

Els investigadors que han rebut finançament públic del Pla Estatal d’Investigació i que hagin decidit difondre els resultats de la seva investigació en publicacions científiques periòdiques estan obligats a dipositar en obert atenent als requeriments de la Ley de la Ciencia.

Més informació: