Estructura


Tal i com ja em vist en el punt anterior el programa H2020 s’estructura fonamentalment en tres grans pilars i en varies activitats transversals: