El programa H2020


Horitzó 2020 (H2020) és el Programa de Recerca i Innovació més gran de la Unió Europea, vigent des del 2014 al 2020. Compta amb una dotació econòmica de casi 80.000 M €, a banda de les inversions privades i públiques nacionals que aquests diners atrauran.

H2020 suposa un canvi important en el plantejament i el desenvolupament de la recerca innovadora europea. Aquest instrument per a la implementació de les estratègies de l’Europa del futur, té com a objectiu principal aconseguir un impacte científic, tecnològic i social basat en projectes de recerca i innovació excel·lents i altament competitius.  La producció de ciència i tecnologia de primera classe conduirà a un major creixement econòmic i de llocs de treball.

El programa integra totes les fases de la generació del coneixement, des de la recerca bàsica fins a les activitats més properes al mercat, amb la participació d’una gran varietat d’actors (científics, indústria, societat i responsables polítics) i està obert a la participació de científics de tot el món.

H2020 és un programa únic amb tres pilars fonamentals:

 1. Pilar I: Ciència Excel·lent. Consolidació de la posició europea com a líder mundial en ciència, atraient els millors talents per treballar junts a Europa, fomentant així la seva competitivitat a llarg termini i a nivell global.
  Dins d’aquest pilar trobem: European Research Council (ERC), les accions Marie S. Curie (MSCA), el programa Future and emerging Technoligies (FET) i Infraestructures (RI).

 2. Pilar II: Lideratge Industrial. Acceleració del desenvolupament de tecnologies innovadores i la seva transferència al mercat per l’enfortiment del lideratge industrial  europeu.
  S’estructura en tres programes: Tecnologies facilitadores, Accés a finançament de risc i Accions dirigides a pimes.

 3. Pilar III: Reptes Socials. Innovar per abordar els reptes socials compartits per tots els europeus, a través de 7 temes clau:
 • SC1 - Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • SC2 - Seguretat alimentària, agricultura i silvicultura sostenible, investigació marina, marítima i d’aigües interiors, i Bioeconomia.
 • SC3 - Energia segura, neta i eficient.
 • SC4 - Transport intel·ligent, ecològic i integrat.
 • SC5 - Acció pel clima, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres.
 • SC6 - Europa a un món canviant: Societats inclusives, innovadores i reflexives.
 • SC7 - Societats segures: Protegir la llibertat i la seguretat d’Europa i els seus ciutadans.
 
A banda d’aquests tres grans pilars, H2020 contempla la realització de les següents accions:
 • Difonent l’excel·lència i ampliant la participació.
 • Ciència amb i per la societat.
 • Institut europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT).
 • Investigació nuclear.
 • COST.
 • Fast Track to Innovation.
Aquests grans pilars es divideixen en una sèrie de programes i objectius específics que són publicats al Portal del Participant, (PP) de manera biennal, i mitjançant convocatòries periòdiques (calls for proposals).

És important remarcar que no tot el finançament de l’R+D+I europea es limita a l’Horitzó 2020. Hi ha altres iniciatives europees: (JPI, ERA-NET, JTI, PPPs, EIPs, Articulo 185, EII, ERA) que reben pressupost del propi Horitzó 2020 però que es gestionen amb convocatòries i normes pròpies.