Impacte dels articles d'investigació a la UAB

El nombre d’articles publicats pels investigadors de la UAB mostra una continuada tendència ascendent durant els darrers anys, reflectint l’impacte de la investigació de la universitat en la comunitat científica i la societat.

Així, segons el Observatorio Actividad Investigadora en la Universidad Española (IUNE) que analitza les publicacions contingudes al repostori ISI-Web of Science, l’any 2010 la UAB va publicar 2132 articles, dels quals 1184 estaven al primer quartil del Journal Citation Reports, índex de referència en el món científic, el que suposa que un 58% dels articles publicats per la UAB ho són en la franja alta del JCR.

Es pot constatar que la tendència és ascendent si es té en compte que l’any 2008 ISI va recollir un total de 1903 articles, dels quals un 56 % estaven al JCR,i l’any 2009 2085, amb un percentatge del 57 %. Per tant ha augmentat tant el nombre d’articles recollits en aquest índex com els publicats en el primer quartil.

Així mateix i tentint en compte de nou l’anàlisi dels articles ISI-WOK i segons l’estudi del Ranking I-UGR de las Universidades Españolas la UAB és puntera en diversos camps científics com ara en Ciències Veterinàries, Ciències Socials, Ciències Mediambientals i Economia.

Si s’analitza el repositori científic Scopus també es fa palesa aquesta tendència ascendent, amb 1492 articles el 2008, 1648 el 2009 i 1785 el 2010.

Web de l'Institute for Scientific Information

Web IUNE

Web Ranking I-UGR

Web Scopus

Recomanacions als autors de la UAB per a la correcta signatura i filiació de la producció científica.