Manual de contractació de personal temporal UAB

Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d'investigació

  • Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca
  • Unitat de Contractació i Gestió del Personal de Suport a la Recerca.
  • Telf: +34-93 586 84 15