Grup de treball en OTM-R

El grup de treball dedicat a l’OTM-R a la UAB està format per les Unitats següents:

  • Projectes Estratègics
  • Organització i Planificació
  • Recursos Humans
  • Gestió de la Recerca
Aquest grup de treball es va formar al 2016 com a conseqüència de la publicació per part d’Euraxess de la política en el Processos de Selecció Oberts, Transparents i Basats en Mèrits (OTM-R).

Aquest grup es reuneix de manera periòdica per avaluar la implementació dels processos OTM-R.