Donem-li forma

Orientació a mida

Un cop estudiada la idea de negoci i confirmada la viabilitat, l'equip d'UAB Emprèn us ajuda a estructurar el projecte, posant en marxa el procés d'emprenedoria, que marca el camí per a la maduració o la determinació de quin ha de ser el model d'explotació més adequat per a cada iniciativa

L'objectiu final és trobar el model d'èxit, amb un enfocament interactiu, en què cada proposta es defineix, es posa a prova i es millora seguint diverses metodologies (com el Model Canvas o el Lean Startup).

En aquesta primera etapa del procés, la Universitat ajuda els emprenedors en dos aspectes clau:

- Cerca de talent i creació de l'equip emprenedor, per tal d'aconseguir un equip multidisciplinari equilibrat i professional adaptat a cada projecte.

- Elaboració del pla d'empresa, eina fonamental per desenvolupar la idea de negoci, que permet copsar els punts forts i febles de la idea, analitzar-ne la viabilitat tècnica i financera i treballar en l'objectiu de desenvolupar-la de manera sòlida des de l'inici i amb una àmplia projecció socioeconòmica.