Gestió de la producció científica

La UAB té com a objectiu aconseguir la major excel·lència en l'àmbit de la recerca. La implantació d’un sistema integrat de gestió, explotació i difusió de les dades d'aquest àmbit és un element indispensable per tal de poder-ho assolir. La Unitat de Gestió de Dades, en aquest sentit, es defineix com a unitat d'informació que té com a finalitat la coordinació d'aquests processos.

Principals tasques

• Desenvolupament d’eines tecnològiques per a la gestió de la recerca

• Recollida de la Producció Científica dels investigadors de la UAB

• Anàlisi i explotació de les dades de recerca

• Difusió de les dades de recerca


Serveis a la comunitat

• Assessorament a l’investigador en l’aplicació Eina

• Suport als departaments en l’aplicació Fènix

• Implantació del Curriculum Vitae Normalizado a la UAB

• Informes pels departaments i serveis de la UAB en l’àmbit de la recerca

• Cerca d’experts i de grups de recerca a través de paraules clau

• Confecció d’Eines Bibliomètriques

• Difusió de Convocatòries


Aplicacions

• Cerca de convocatòries

• Grups UAB


Contacte

  Cap de la unitat: Rosa Fàbregas Estrada

  Correu electrònic: agr.gestio.dades@uab.cat

  Telèfon: (93) 581 4216

  Edifici Rectorat, Porta A-1066