Programes Europeus

Existeixen molts programes a nivell europeu que permeten el finançament de projectes de recerca. Donat l’elevat nombre de convocatòries que no formen part de programes específics, recomanem revisar la següent adreça:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm

D’altra banda, també existeixen programes en els quals la Comissió Europea hi té una participació parcial, o bé són independents d’aquesta. Alguns dels més destacats són els següents:

COST : European Cooperation in Science and Technology

DAPHNE : DG Justice

EDCTP : European & Developing countries Clinical Trials Partnership

ESA : European Space Agency

ESPON : European Observation Network for Territorial Development and Cohesion

IMI : Innovative Medicines Initiative

INTERREG EUROPE : Interregional cooperation programme 2014-2020

LIFE : EU’s funding instrument for the environment


Assessorament a l’investigador

L’Oficina de projectes internacionals de recerca (UAB) centra la seva activitat en la promoció i assessorament de finançament de recerca internacional.

Entre els serveis oferts, destaquem el de gestió de projectes internacionals, que inclou:

• Informació sobre convocatòries i requisits
• Assessorament sobre les millors vies de finançament
• Suport en la presentació de propostes
• Assessorament integral en la redacció de propostes
• Confecció de pressupostos
• Suport en la negociació de propostes
• Suport en l’obtenció d’ajuts per la preparació i presentació de projectes
• Assessorament en la gestió de projectes


·OFICINA DE PROJECTES INTERNACIONALS DE RECERCA DE LA UAB

  Contacta amb nosaltres: opir@uab.cat

L'equip d'assessorament en projectes internacionals és el següent:
 
Cap de l’Oficina
Katja Schustakowitz :  katja.schustakowitz@uab.cat
                                   Telèfon: +34 935812940       
 
ICT, Nanotecnologies, FET, Transport, Espai i Seguretat
Alejandra Campos: alejandra.campos@uab.cat
                              Telèfon: +34 935814964

Ciències Socials i Humanitats
Núria Claver: nuria.claver@uab.cat
                     Telèfon:+34  935813209

Medi Ambient i Eficiència Energètica
Verònica Colombo: veronica.colombo@uab.cat
                               Telèfon: +34 935814862

Marie Sklodowska-Curie
Queralt González: queralt.gonzalez@uab.cat
                            Telèfon: +34 935812854

Salut, Alimentació, Agricultura i Biotecnologia
Paqui Rabadán: francisca.rabadan@uab.cat
                         Telèfon: +34 935813752