Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Estrategia Europa 2020 (RIS3)

RIS3

RIS3 - research and innovation smart specialisation strategy

En el marc de l’Estratègia Europa 2020 pren especial rellevància l’Estratègia d'Especialització Intel·ligent (RIS3). És tracta d'una agenda de transformació econòmica per donar suport a les regions, invertint en les prioritats i en les necessitats de desenvolupament basades en el coneixement. L'especialització intel·ligent implica per tant, la concreció d'una visió, la identificació d'avantatges competitius, la fixació de prioritats estratègiques i l’ús de polítiques intel·ligents per maximitzar el potencial de desenvolupament territorial. La lògica del procés rau és que es pressuposa que la concentració dels recursos limitats en un nombre limitat de activitats econòmiques prioritzades contribuirà a que aquestes siguin, o continuïn sent, competitives. A la pràctica, l’estratègia d’especialització intel·ligent constituirà una eina fonamental per ala distribució dels fons de cohesió 2014-2020 i serà una condició ex-ante per a que cada regió pugui ser beneficiària dels fons europeus destinats a recerca, desenvolupament tecnològic i a innovació.

L'Estratègia d'especialització intel·ligent en recerca i innovació o RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy) de la Comissió Europea té com a objectiu que els estats membres i les regions de la Unió Europea (UE) identifiquin les especialitzacions de coneixement que millor encaixin amb el seu potencial d'innovació d'acord amb els seus recursos i capacitats.

La CE considera que, per fer una Europa més competitiva, és necessari que els diferents territoris intensifiquin la seva especialització d'acord amb els seus avantatges competitius, per tal que la reorientació intel·ligent dels seus sectors productius pugui donar resposta als reptes globals. Europa incentivarà la implementació de la RIS3 en els diferents territoris per al període 2013-2020.

Catalunya ja ha posat en marxa el procés de disseny de la seva pròpia estratègia d'especialització intel·ligent, basada en les seves fortaleses específiques i focalitzada en activitats d'alt nivell d'innovació i valor afegit. En coherència amb això, Catalunya alinea la revisió del Pla de recerca i innovació vigent i el futur 2014-2020 d'acord amb les directrius de la RIS3.