Ajuts de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres i professorat de secundària (ARMIF 2020)

Estado

Pendent de resolució

Área gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entidad convocante

No aplica

Programa

Millora de la formació inicial de mestres (ARMIF)

Área temática

No aplica

Tipo de ayuda

EDU_Projectes relacionats amb temes d'educació

Destinatarios

  • Investigadors/es (INV)
  • PDI (PDI)

Descripción

L'objecte d'aqueste convocatòria és regular la concessió d'ajuts per finançar projectes de recerca que aportin evidències sobre canvis estratègics i de millora pilotats o introduïts en els graus d'educació infantil i educació primària de les universitats catalanes participants en el Programa MIF, de millora i innovació en laformació de mestres (MIF), i de les universitats catalanes participants en el Programa de millora del màster de secundària, programes impulsats pel Consell Interuniversitari de Catalunya.Els projectes es dividiran en tres modalitats en funció dels estudis de formació inicial a què s’adrecin les propostes estudiades. La Modalitat A (per a projectes que estudiïn la millora de la formació inicial de mestres d’educació infantil o primària per separat o globalment), la Modalitat B (per a projectes que estudiïn aspectes transversals per a la millora de la formació de docents d’educació primària i secundària de manera conjunta) i la Modalitat C (per a projectes que estudiïn la millora de la formació inicial de professorat de secundària).Els projectes, segons la modalitat, han de tractar sobre algun dels àmbits temàtics següents:Modalitat A:Per a projectes que estudiïn la millora de la formació inicial de mestres d’educació infantil i primària.1. Pràcticum en alternança, pràcticum en semi-presencialitat i relacions amb centres formadors.2. Formació inicial semi-presencial i competència digital docent.3. Establiment d’estàndards en la formació inicial per a l’avaluació de la qualitat formativa en relació a lescompetències lingüístiques en català, al model formatiu i la funció docent.4. Processos d’inducció i pas del grau a l’accés a la professió.Modalitat B:Per a projectes que estudiïn aspectes transversals, per la millora de la formació inicial de docents d’educacióprimària i secundària de manera conjunta.1. Pràcticum en alternança, pràcticum en semi-presencialitat i relacions amb centres formadors.2. Formació inicial semi-presencial i competència digital docent.3. Establiment d’estàndards en la formació inicial per a l’avaluació de la qualitat formativa en relació a lescompetències lingüístiques en català, al model formatiu i la funció docent.4. Transició d’etapa. De la primària a la secundària.Modalitat C:Per a projectes que estudiïn la millora de la formació inicial de professorat de secundària.1. Pràcticum en alternança. L’acompanyament constructiu en el pràcticum. El treball en xarxa de centresformadors.2. Formació inicial semi-presencial i competència digital docent.3. Models de formació per a l’assoliment de les competències docents.4. Inducció del professorat novell i pas del màster a la funció docent.
Requisits: 
Poden sol·licitar aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya que formin part del Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF), impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (www.mif.cat)
L'import màxim de l'ajut per a projecte és de 25.000,00 euros.

Bases de la convocatoria

Consultar bases

Web con más información

Consultar web

Fecha de publicación

21/01/2021

Fecha de inicio de solicitudes

21/01/2021

Fecha de presentación en la UAB

25/02/2021

Fecha de fin de solicitudes en el Organismo convocante

01/03/2021

Fecha de resolución prevista

21/07/2021

Resolución

No aplica