Preguntas frecuentes sobre el CVN

A QUINS ORGANISMES PUC ENVIAR EL CVN?
Des de la FECYT ens notifiquen que es pot enviar a les convocatòries del Ministerio de Ciencia e Innovación. Durant l’any 2012, el CVN ha estat obligatori en la convocatòria d’incorporació de personal (Juan de la Cierva, Ramon y Cajal) i optatiu en la de projectes del Plan Nacional I+D+I , i en la de sexennis.
COM PUC MODIFICAR LES DADES DEL CVN?
Les dades sempre s’han de modificar en la font d’origen (EIN@) ja que si l’entitat convocant detecta un CVN amb el PDF manipulat serà exclòs de la convocatòria.
QUÈ VOL DIR LA SÈRIE NUMÈRICA QUE SURT A L’INICI DE CADA CVN?
És la identificació automàtica que dóna el servidor de la FECYT. El número apareix a totes els pàgines del CVN.
PER QUÈ HI HA DADES QUE ES MOSTREN EN CATALÀ SI HE SOL•LICITAT EL CVN EN UN ALTRE IDIOMA?
De cara a la implantació del CVN vam haver de crear camps multiidioma en alguns manteniments d’EIN@ (concretament Activitats anteriors, Estades de recerca i Altres mèrits). Com que eren camps nous (els de castellà i anglès) i per tal que es mostressin les dades al CVN es va optar (d’acord amb la FECYT) copiar les dades que ja hi havia en el camp català, però és recomanable que se’n faci la traducció.
ON PUC CONSULTAR LA TAULA D’EQUIVALÈNCIES ENTRE EL QUE HI HA A EIN@ I EL QUE SURT AL CVN?
Les equivalències entre els capitulats del CVN i els manteniments d’EIN@ els trobareu a la Taula d'equivalències entre CVN i EIN@ així com també és possible consultar la taula de codis entre EINA i el que es veu en la FECYT
PER QUÈ NO ES MOSTRA LA IDENTIFICACIÓ OFICIAL DELS PROJECTES DE RECERCA?
Està previst que es mostri en les properes versions del CVN juntament amb altres camps que sí apareixen a EIN@. En aquesta primera versió FECYT va decidir que determinats camps no es mostressin.
ON PUC TROBAR A EIN@ LES DADES DE PATENTS?
Aquest manteniment encara no té una entrada a l’ EIN@. Les dades les entrem a la BBDD directament des de la nostra subunitat. Si desitja rectificar una dada o entrar noves patents ens ho pot fer arribar a ap.eina@uab.cat o trucant al 4216.
QUIN ORDRE SEGUEIXEN LES PUBLICACIONS?
En el CVN desapareix l’ordre per tipologia i després per cronologia que hi ha en el MEC i les publicacions s’ordenen únicament per ordre cronològic sense tenir en compte a quina tipologia pertanyen.
PER QUÈ AL CVN ES VEU EL CODI “ALTRES” I EN EINA NO?
El CVN mostra únicament els codis que ha especificat la FECYT. La resta de codis que hi ha en EINA però que no accepta la FECYT apareixen com “Altres”. Es pot consulta l’equivalència entre codis EINA-CVN en la Taula de Codis.
PER QUÈ LES DATES APAREIXEN AMB DATA 1/1?
En les especificacions de la FECYT per al CVN s’estableix que totes les dates s’introduiran en format ddmmaaaa (norma ISO 8601). I que amb caràcter general en cas de no recordar o no existir data concreta s’introduirà 01/01 de l’any de realització de l’activitat curricular.
PER QUÈ HI HA CAMPS A L’EIN@ QUE NO APAREIXEN EN EL CVN TOT I TENIR-LOS INFORMATS?
En aquesta primera versió, i sempre d’acord amb el que ens especifica la FECYT, només es mostren els camps mínims del currículum. En properes versions del CVN apareixeran nous capitulats així com nous camps que ja consten en EIN@. Vegeu la TAULA D’EQUIVALÈNCIES per saber quines dades que s’entren en EINA es veuen en el CVN:
SI NO S’HA RESOLT EL DUBTE...........
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el CVN o l’EIN@ ens localitzareu en el ap.eina@uab.cat o bé en els telèfons 4216 i 3437