Els UAB Open Labs

Creació dels UAB Open Labs

UAB Labs


La UAB té la voluntat que el seu campus esdevingui un espai d'experimentació, innovació i demostració per a les noves tecnologies i metodologies, tant per a la comunitat investigadora com per al seu entorn productiu i social. Per això, té la intenció d'habilitar una xarxa d'espais de co-creació que serveixin de motor per la innovació social i digital dins el campus i el territori.

Aquests espais es configuraran com a un nou instrument de transferència per a la valorització de productes, la maduració de tecnologies i activitats d'experimentació que permetin avaluar el potencial de la tecnologia generada i potencialment transferible de la recerca de la Universitat, de la recerca col·laborativa i de la recerca dels agents productius. Seran espais oberts i accessibles en què investigadors, usuaris i empreses col·laboraran mitjançant l'ús de tecnologies digitals per co-crear coneixement i solucions que donin resposta a necessitats socials.

Els primers UAB Open Labs que es volen crear són un a l'Escola d'Enginyeria per impulsar la fabricació digital i avançada i el prototipatge, i un, segon, a la Biblioteca d'Humanitats, en l'àmbit de la digitalització i la realitat virtual.

Procés de co-creació / co-disseny dels UAB Labs

Per tal de definir l'estructura d'aquests espais, els usos, el model de gestió i la política de relacions amb els altres serveis del campus o amb projectes externs, la UAB desenvolupa un procés de co-creació per fer partícip tots i totes les interessades. L'objectiu és que els actors implicats siguin co-dissenyadors dels UAB Labs des del principi, de manera que participin en la definició dels espais.

Aquest procés s'ha portat a terme a través de diferents sessions de design thinking, obertes a tota la comunitat del campus de la UAB interessada:

8 de febrer de 2018
Primera sessió de treball col·laboratiu enfocada a projectes, persones, necessitats, possibilitats. L'objectiu d'aquesta sessió va ser empatitzar en cada cas amb els objectius, les visions i les necessitats dels altres, i enfortir la vinculació dels participants amb el projecte a través de l'anàlisi i el debat de les seves possibilitats.

15 de febrer de 2018
Jornada: Innovació oberta i fab living labs a Catalunya. Durant els últims anys, hem vist la irrupció de nous espais i infraestructures d'innovació oberta, en què usuaris i productors col·laboren per co-crear noves solucions per als reptes de la societat. Però quins són aquests espais? Què és un fab lab o un living lab? En aquesta jornada, es presentarà el context i la dinàmica de treball d'alguns labs actualment en funcionament. Com per exemple, els Ateneus de Fabricació  Digital de Barcelona, el FabLab de Terrasa o de Sant Cugat, el Citilab de Cornella, el Library Living Lab de Volpelleres, l'Estruch de Sabadell, i molts més. PROGRAMA

16 de febrer de 2018
Visita a Fab Living Labs. Recorregut per diferents Fab Living Labs de Catalunya.

2 de març de 2018
Segona i tercera sessions de treball col·laboratiu enfocades a prototipar usos, espais i model de gestió i governança.

A partir de totes aquestes sessions, s'ha elaborat un document amb les conlusions, consensuat per tots els agents implicats, amb la especificació detallada d'usos previstos, disseny dels espais i model de gestió i governança.

Abril i maig de 2018
Creació de dues comissions:
Comissió #1: Reglamentació - governança - plataforma virtual - comunitat.
Comissió #2: Infraestructures - eines i maquinària  - espais i mobiliari.