Programa Dia 2

Programa


DIJOUS 19 d'abril de 2018
Aula P24 de la Facultat de Filosofia i Lletres UAB

10:00-11:00   Xarxes i Associacions d'Humanitats Digitals       


Red de Humanidades Digitales (RedHD, UNAM, México)
David Domínguez Herbón       

Coordinación de Humanidades y Ciencias Sociales. CSIC (Madrid)   
José Antonio Berenguer Sánchez       

Humanidades Digitales Hispánicas (HDH)
Alejandro Bía Platas

Xarxa d'Humanitats Digitals de la UAB   
Ramón Valdés Gázquez i Alícia Fornés    

11:00-11:30   Pausa Cafè                
                    
11:30-12:30   SESSIÓ: Digitalització i Preservació                

Un ecosistema digital per la construcció col.lectiva del coneixement   
Igor Bogdanovic, Departament de Prehistòria UAB   

L’arxiu de la Societat del G. T. del Liceu
Francesc Cortès i Mir, Departament d'Art i de Musicologia UAB

La fotografia hiperespectral i el processament d'imatges aplicats a l'estudi de manuscrits
Sònia Boadas, Departament de Filologia Espanyola UAB

Digitalització de rotlles de pianola: estat de la qüestió i perspectives de futur en l'àmbit de les HHDD
Jordi Roquer, Departament d'Art i Musicologia UAB  
                    
12:30-13:30   SESSIÓ: Processament d'Imatges                

Arqueologia Digital
Joan Anton Barceló Àlvarez, Departament de Prehistòria UAB

Visió per Computador aplicada al reconeixement d'imatges de documents 
Alicia Fornes i Josep Lladós, Centre de Visió per Computador i Departament de Ciències de la Computació UAB

Cerca Semàntica d'Imatges i Text a Hemeroteques Digitals 
Marçal Rossinyol, Centre de Visió per Computador

Proyecto READ: PROLOPE y el Centro PRHLT
Celio Hernández Tornero, PROLOPE UAB
   
13:30-15:00   Dinar
                  
15:00-16:00   SESSIÓ: Participació Ciutadana                 

Living Lab de Sant Cugat
Josep Lladós i Fernando Vilariño, Centre de Visió per Computador i Departament de Ciències de la Computació UAB

XARXES: Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic
Joana Maria Pujadas-Mora, Centre d'Estudis Demogràfics

El Mapa Infoparticipa
Amparo Moreno Sardà, Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació UAB    
   
CiutadaniaPlural.com
Amparo Moreno Sardà, Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació UAB   
                   
16:00-17:00   SESSIÓ: e-Learning i Realitat Virtual                 

Realitat Virtual i IA aplicada a la difusió del patrimoni cultural   
Lissette Lemus, Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA CSIC)

Intel·ligència Artificial aplicada a l'aprenentatge col·laboratiu
Carles Sierra, Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA CSIC)

La recerca en accessibilitat: panoràmica de TransMedia Catalonia
Anna Matamala, Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental UAB

Blended Learning: Guies d'estudi i grups de creació i gestió del coneixement
Joaquín Gairín Sallán i Aleix Barrera-Corominas, Departament de Pedagogia Aplicada UAB
                    
17:00-17:30   SESSIÓ: Edició de Textos i Traducció Automàtica                

Les edicions crítiques digitals i la biblioteca virtual del Grup Prolope
Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer, Departament de Filologia Espanyola UAB  

Tradumàtica i ProjecTAU: traducció automàtica i usuaris
Pilar Sánchez Gijón, DTIEAO / FTI - Grup Tradumàtica UAB  
 
                    
17:30-17:45   Cloenda