Parc Neolític de la Draga

Parc Neolític de la Draga


El Parc Neolític de la Draga està situat al mateix lloc on hi havia el poblat lacustre, encara que en una zona lliure de restes arqueològiques. Compta amb un graner ovalat i dues cabanes rectangulars, una a ras de terra i una altra semielevada, que volen reproduir, a escala natural, els models coneguts arqueològicament en aquest jaciment únic del neolític antic de la cultura Cardial a la Península Ibèrica. En elles es realitzen tallers i activitats que reprodueixen la vida i activitats del neolític.
 
El parc també té una recepció, un aula escolar i un túnel de tir amb arc. Ha estat finançat per l’Ajuntament de Banyoles i la Diputació de Girona. Les tasques de difusió escolar i turística han estat encarregades a l’empresa Arqueolític, amb seu a Banyoles.