Jaciment lacustre de la Draga

Jaciment lacustre de la DragaEl poblat neolític de la Draga es troba situat al centre del marge oriental de l’estany de Banyoles, en una península que s’hi endinsa i que el deixa voltat d’aigua pel nord i oest.

Va ser descobert l’any 1990, arran de les obres d’enjardinament del parc de la Draga, i des d’aleshores s’hi han realitzat excavacions arqueològiques, tant al sector terrestre com a la zona subaquàtica, on estava l’antiga platja neolítica. Sembla que a la Draga hi ha un sol moment d’ocupació del neolític antic, propi d’un grup humà del Cardial final, que les datacions per C-14 situen entre mitjan i finals del VIè mil•lenni aC. Al neolític antic les aigües de l’Estany estaven entre 1,5 i 2 m més baixes que ara i deixaven al descobert una ampla franja litoral, avui dia submergida. La construcció de diversos dics al marge est l’Estany, entre el s.IX i el s.XIX, va fer pujar considerablement les aigües i va inundar les antigues platges neolítiques. 
 
El jaciment consta de diverses cabanes de fusta, que es trobaven a la part baixa del poblat, arran de l’Estany, mentre que a la part més alta, separada de la baixa per una palissada de 18 m de longitud en direcció nord-est a sud-oest,  hi havia els graners, els fogars comunitaris i les fosses de residus.
 
Les cabanes del poblat eren rectangulars d’uns 12 m de longitud per uns 4 m d’amplada i una altura interior màxima de 3 m. Els murs estaven fets amb pals de roure, relligats amb un entramat de branques d’avellaner, possiblement revestit amb una capa de fang. La coberta, sostinguda per pilars de roure, tenia doble vessant i estava formada per gabelles de canyissos. Els graners eren construccions subrectangulars enllosades, de 3 per 4 m. Els murs i la coberta eren similars als de les cabanes. Els fogars comunitaris de la part alta del poblat eren cubetes poc profundes, de 60-180 cm de diàmetre,  excavades dins de la creta lacustre. Al seu interior hi han aparegut objectes (vasos ceràmics, eines de roca polida, punxons d’os), restes dels animals consumits i també nombroses granes dels cereals.