Els jaciments paleontològics de Coll de Nargó

Campus Paleontologia / Coll de Nargó


El conjunt paleontològic de Coll de Nargó presenta un alt valor científic i ha esdevingut un referent paleontològic a escala mundial per la qualitat i l'abundància de troballes excepcionals. La zona paleontològica reuneix la quantitat més gran de postes d'ous de dinosaures coneguda a Europa i és una de les més importants del món. Així mateix, s'hi conserven icnites i restes òssies de dinosaures, d'altres faunes i de restes vegetals d'una varietat d'estrats molt extensa, que fan de Catalunya un dels pocs llocs del món on s'ha avançat en la configuració, el comportament i la desaparició d'aquests grans rèptils fa uns 65 milions d'anys.

L'àrea que comprèn la zona paleontològica amb jaciments d'ous de dinosaure de la Vall del Riu Sallent se situa entre l'antic poble de Sallent i el nucli urbà de Coll de Nargó, municipi al qual pertany, situat a la comarca de l'Alt Urgell. Atesa l'àmplia extensió que ocupen els estrats fossilífers, s'han considerat les àrees de màxim aflorament i s'han individualitzat quatre jaciments principals atenent a la seva extensió, quantitat i qualitat de les diverses dades. Aquests jaciments, d'oest a est, s'han anomenat amb els topònims de Sallent, Pinyes, Santa Eulàlia i Cal Salider.