Actualitat

Acaba campanya d'excavació a la Draga juny 2018

La Draga aporta noves dades sobre l'arquitectura neolítica

Les excavacions realitzades enguany al jaciment de la Draga (Banyoles) han permès documentar els basaments de travertí de construccions que daten del neolític antic, aprofundint en el coneixement de l'arquitectura neolítica i en donar respostes a com estava organitzat l'assentament. Llegir més