Investigación

Convocatòria dels ajuts per finançar projectes de recerca per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàticà

Estado

Pendent de resolució

Área gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entidad convocante

  • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Programa

Sin programa

Área temática

  • Biociencias
  • Ciencias de la salud
  • Ciencias experimentales
  • Ciencias humanas
  • Ciencias sociales
  • Ciencias tecnológicas e Ingenierías

Tipo de ayuda

MAB_Projectes relacionats amb Medi Ambient

Destinatarios

  • Investigadors/es (INV)
  • PDI (PDI)

Descripción

1 Objecte
1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions en règim de concurrència competitiva dels ajuts
per a projectes de recerca i/o transferència de coneixement en diferents àmbits científics amb l'objectiu
d'analitzar l'impacte del canvi climàtic en els diferents sistemes naturals, àmbits socials i econòmics i territoris
de Catalunya, i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a mitigar-lo i a
incrementar-ne la capacitat adaptativa.
1.2 Els projectes hauran d'incloure en el seu pla de treball una part d'anàlisi de dades que haurà de ser la base
de les propostes que es pretenguin aportar. Les propostes, basades en aquest coneixement científic previ,
hauran d'identificar en quins sectors o àmbits tindran impacte o aplicabilitat els resultats previstos, sigui a curt
o mitjà termini.
1.3 Aquest programa pretén, alhora, impulsar el desenvolupament de projectes conjunts entre investigadors de
grups de recerca de diferents institucions que treballin en temes d'interès per a la mitigació i adaptació al canvi
climàtic a Catalunya, per tal de fomentar l'assoliment de resultats amb el màxim d'impacte possible.

Bases de la convocatoria

Consultar bases

Web con más información

Consultar web

Fecha de publicación

22/02/2023

Fecha de inicio de solicitudes

23/02/2023

Fecha de presentación en la UAB

23/03/2023

Fecha de fin de solicitudes en el Organismo convocante

30/03/2023

Fecha de resolución prevista

30/09/2023

Resolución

No aplica