Investigación

Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciencia i tecnologia dins del Programa Beatriu de Pinós (BP 2021)

Estado

Pendent de resolució

Área gestora

Àrea de Gestió de la Recerca

Entidad convocante

  • Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya

Programa

Programa Beatriu de Pinós

Área temática

  • Ciencias humanas
  • Ciencias sociales
  • Ciencias experimentales
  • Ciencias de la salud
  • Biociencias
  • Ciencias tecnológicas e Ingenierías

Tipo de ayuda

BPI_Beatriu de Pinós

Destinatarios

No aplica

Descripción

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar el candidat per via electrònica a través del Portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Requisits:
a) Haver obtingut el títol de doctor entre l'01/01/2014 i el 31/12/2019 o entre l'01/01/2012 i el 31/12/2019 si es justifica haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat, haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial, haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos o tenir reconegut l'estatus de persona refugiada segons la convenció de ginebra de 1951.b) Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat, un mínim de dos anys d'experiència postdoctoral fora de l'Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d'estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys. c) No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas del personal investigador refugiat, la regla de mobilitat s'aplica a partir de la data d'obtenció del reconeixement oficial de persona refugiada.

Bases de la convocatoria

Consultar bases

Web con más información

Consultar web

Fecha de publicación

04/03/2022

Fecha de inicio de solicitudes

05/03/2022

Fecha de presentación en la UAB

28/03/2022

Fecha de fin de solicitudes en el Organismo convocante

28/03/2022

Fecha de resolución prevista

04/09/2022

Resolución

No aplica