Internacional

Atracció i Retenció de Talent

Logo Euraxess

Seguint els principis d’OTM-R (contractació oberta, transparent i basada en mèrits), la UAB vehicula les ofertes de feina dirigides a personal investigadors per la següent via:

  • Portal Internacional Euraxess (Us recomanem que per rebre les ofertes de la UAB de manera més directa, de crear un perfil al portal Euraxess). 

Logo Human Resources Strategy for Researchers

La UAB compta amb el distintiu HR Excellence in Research, que identifica les institucions i organismes que fomenten un ambient laboral estimulant i unes condicions de treball favorables.

Per conèixer més, consulta la web UAB-HRS4R.

En 2017 la UAB va iniciar una política de captació i retenció de talent investigador per potenciar les seves activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la Universitat. Des de les hores s’endeguen mesures per incorporar de forma permanent a la Universitat investigadors que hagin aconseguit projectes del Consell Europeu de Recerca (ERC), un programa de prestigi reconegut internacionalment i amb una taxa d’èxit molt baixa. Els ajuts ERC (Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants) es concedeixen per un període màxim de 5 anys. El ERC permet als investigadors escollir la Universitat o Centre de Recerca on desenvolupar el seu projecte. És conegut que aquest fet ha permès que moltes Universitats de la UE desenvolupin mesures d’atracció per incorporar o consolidar aquests investigadors a les seves institucions. És en aquest context que es valora com a una mesura positiva el poder disposar de recursos per oferir contractes permanents als investigadors que formalitzin la seva voluntat de desenvolupar el seu projecte ERC a la UAB. 

Consulta les convocatòries actuals al següent enllaç