Què és el Projecte Brúixola?

Presentació

‘Brúixola’ és un Projecte de tutories entre iguals en l’etapa de transició de Batxillerat a la UAB. Es tracta d’una activitat d’assessorament de l’alumnat de batxillerat, que ha de decidir què farà a l’acabar l’institut, per part d’un estudiant de la UAB de manera presencial i virtual.

L’objectiu general és crear una relació de confiança, de proximitat i de coresponsabilitat entre els estudiants tutors i els tutelats per tal d’afavorir la presa de decisions sobre els futurs estudis universitaris.

Com funciona el projecte Brúixola?
Atès el grau d’incertesa del proper curs 2021/2022, el Projecte està plantificat en base a un model híbrid on es contempla l’alternança de moments de presencialitat i de virtualitat. Alhora, en funció de les recomanacions sanitàries del moment, el calendari es pot veure alterat al llarg del curs.

Presentació del projecte Brúixola