Atenció psicopedagògica

Atenció psicopedagògica

La Unitat d'Assessorament Psicopedagògic compta amb un equip format per professionals de l'àmbit de la psicologia i la pedagogia. Pots posar-t'hi en contacte per a demanar atenció individual, comptant sempre amb absoluta confidencialitat. L'alumnat que s’adreça a la UAP pot rebre un seguiment personalitzat per enfortir les seves habilitats davant l’estudi, o bé treballar en la seva orientació educativa. Aquest seguiment, tasca assistencial del servei, es duu a terme mitjançant un seguit de trobades setmanals o quinzenals, durant un període de temps determinat, entre l’estudiant i el/la professional. No es tracta d'una tasca d'informació puntual, sinó d'un procés d’assessorament al llarg del curs acadèmic amb un protocol de treball i la supervisió necessària de cada cas. 

Estratègies d'aprenentatge

  • Si tens dificultats a l'hora d'estudiar, gestionar el temps, concentrar-te, dubtes amb la forma d'acarar els exàmens, si has tornat a estudiar i has perdut l'hàbit per fer-ho, etc. podem analitzar la teva necessitat, donar-te eines per canviar d'hàbits i treballar junts per a millorar la teva realitat acadèmica.

Orientació Educativa

  • Si no t'agrada la carrera que fas, tens dubtes i estàs pensant en triar-ne una altra, podem parlar-ne i treballar sobre la teva orientació vocacional.


Mitjançant les entrevistes inicials s'avalua com tria l’estudiant la carrera, quin procés va conduir a l'elecció, quins factors externs van motivar-la (notes, família, estatus professional, etc.), quin coneixement posseïa de la carrera triada, etc. Una vegada analitzades les variables que influeixen de manera directa en la selecció d’una carrera, cal veure i aprofundir en el procés de canvi pel qual passa l’estudiant i treballar junts el nou procés d'elecció acadèmica.

Reflexions al voltant d'un cas d'orientació vocacional

En aquest camp és important treballar de forma coordinada entre els professionals dels centres de secundària i de la Universitat per tal de donar forma al procés continuat que implica l’orientació educativa com un dels objectius fonamentals de qualsevol sistema educatiu. Com a experiència conjunta de treball, podeu consultar el Projecte Brúixola.