Programa Innovar per Aprendre

Suport per a la transformació i la millora educatives

Imatge borrosa d'una mestra amb dues alumnes

 

Objectius
El programa pretén donar suport a centres educatius en processos de transformació. Tant centres que volen iniciar una transformació del seu model d’aprenentatge, de la seva organització i dels processos i mitjans per aprendre, com centres que ja són en transformació i es plantegen dubtes o volen analitzar a fons allò que fan i com ho fan.

Requisits
El projecte es dirigeix a centres, prioritàriament públics i de la província de Barcelona, d'educació infantil i primària o d'educació secundària que s'identifiquin amb la situació esmentada i que compleixin aquestes condicions:

  • Que la transformació educativa que es vol emprendre o que es vol revisar formi part del projecte de direcció o s’hagi plantejat majoritàriament dins el claustre.
  • Que no rebin cap altre acompanyament en el mateix sentit per part d’altres administracions o institucions públiques.

Metodologia
L’equip docent de l’ICE seguirà aquest procediment:

  1. Contactarà amb l'equip directiu del centre per detectar les necessitats i els neguits.
  2. En funció de les necessitats, concretarà accions com ara l'observació directa al centre de forma genèrica o específica d'algunes pràctiques d'aprenentatge, reunions amb docents, enquestes, anàlisi de documents i materials, etc. (sempre que els protocols sanitaris ho permetin).
  3. Oferirà un retorn amb recomanacions d’actuació.
  4. Posteriorment podrà ajudar a identificar els possibles objectius de millora del centre i a determinar les accions concretes a posar en marxa per assolir-los.
  5. Podrà organitzar, en funció de la realitat de cada centre, sessions puntuals amb els docents per ajudar-los en el procés d’autoobservació i de reflexió sobre la pràctica o per enfocar i iniciar alguns canvis clau per consolidar el model d’aprenentatge.
  6. Realitzarà un seguiment del grau d’assoliment dels objectius.

Calendari
Els equips interessats podran sol·licitar aquest suport omplint el formulari que trobaran a la pàgina web a partir de l’1 de juliol de 2022. En tot cas, s'aniran atenent els centres per ordre d'arribada de les demandes i en funció de les possibilitats de l'equip docent de l'ICE.

Nota: els centres que ja van demanar el suport de l'ICE per aquest curs 21/22 o anteriors no han de tornar a fer la sol·licitud si volen donar continuïtat a una col·laboració ja encetada. Només cal que contactin de nou amb el seu referents a l'equip de l'ICE.

Formulari de sol·licitud