Xarxes de formadors

Coordinació:
Yaiza Casanellas, mestra de l'escola Miquel Martí i Pol. 

Descripció de la xarxa:
La xarxa estaria constituïda per representants de diversos centres que coincideixen en aplicar Investiguem per Comprendre o capses d'investigació en alguna franja del seu horari. Les seves funcions són compartir coneixements, inquietuds, objectius i recursos amb la finalitat de coordinar les accions tot posant en sinergia capacitats i esforços. 

Objectius Principals:
 • Trencar l'aïllament dels equips de mestres que porten a la pràctica aquesta metodologia creant un espai de col·laboració. 
 • Fomentar la pràctica reflexiva compartida, així com l'intercanvi d'experiències i materials. 
 • Impulsar aquelles iniciatives conjuntes que es considerin d'interès. 
 • Difondre aquesta manera d'aprendre. 

Coordinació:
Docents de la unitat de formació de l'ICE.

Descripció de l’equip:
El grup neix el curs 2008-2009 com una xarxa de cinc centres que es plantegen establir processos d’innovació en els seus centres. L’equip es proposa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la innovació. El treball fonamental del grup consisteix en compartir  metodologies d’aula en el treball per projectes per tal de reflexionar sobre la pròpia practica i difondre material i recursos didàctics perquè serveixen per altres instituts.

Objectius:
El treball del grup se centra fonamentalment en l’autoformació i en la reflexió compartida en relació a les organitzacions i metodologies que promouen processos d’innovació.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Projectes globals d’atenció a tot l’alumnat.
 • Voluntat de participar en una xarxa cooperativa de centres.
 • Voluntat d’estendre projectes innovadors als centres en el seu conjunt.
 • Treball telecol·laboratiu (intracentre i intercentres).
 • Utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes d’aprenentatge cooperatiu (moodle).
 • Formació del professorat dels seus centres.
 • Participació en experimentació i recerca. 

Coordinació:
Docents de la unitat de formació de l'ICE.

Descripció de l’equip:
El grup neix el curs 2015-2016 com una xarxa d'11 centres que es plantegen establir processos d’innovació en els seus centres. En el curs 2016-2017 s’han afegit 3 centres més. L’equip es proposa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la innovació. El treball fonamental del grup consisteix en compartir  metodologies d’aula en el treball per projectes per tal de reflexionar sobre la pròpia practica i difondre material i recursos didàctics perquè serveixen per altres instituts.

Objectius:
El treball del grup se centra fonamentalment en l’autoformació i en la reflexió compartida en relació a les organitzacions i metodologies que promouen processos d’innovació.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Projectes globals d’atenció a tot l’alumnat.
 • Voluntat de participar en una xarxa cooperativa de centres.
 • Voluntat d’estendre projectes innovadors als centres en el seu conjunt.
 • Treball telecol·laboratiu (intracentre i intercentres).
 • Utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes d’aprenentatge cooperatiu (moodle).
 • Formació del professorat dels seus centres.
 • Participació en experimentació i recerca.