Xarxes de formadors

Coordinació:
Docents de la unitat de formació de l'ICE.

Descripció de l’equip:
El grup neix el curs 2008-2009 com una xarxa de cinc centres que es plantegen establir processos d’innovació en els seus centres. L’equip es proposa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la innovació. El treball fonamental del grup consisteix en compartir  metodologies d’aula en el treball per projectes per tal de reflexionar sobre la pròpia practica i difondre material i recursos didàctics perquè serveixen per altres instituts.

Objectius:
El treball del grup se centra fonamentalment en l’autoformació i en la reflexió compartida en relació a les organitzacions i metodologies que promouen processos d’innovació.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Projectes globals d’atenció a tot l’alumnat.
 • Voluntat de participar en una xarxa cooperativa de centres.
 • Voluntat d’estendre projectes innovadors als centres en el seu conjunt.
 • Treball telecol·laboratiu (intracentre i intercentres).
 • Utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes d’aprenentatge cooperatiu (moodle).
 • Formació del professorat dels seus centres.
 • Participació en experimentació i recerca. 

Coordinació:
Docents de la unitat de formació de l'ICE.

Descripció de l’equip:
El grup neix el curs 2015-2016 com una xarxa d'11 centres que es plantegen establir processos d’innovació en els seus centres. En el curs 2016-2017 s’han afegit 3 centres més. L’equip es proposa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la innovació. El treball fonamental del grup consisteix en compartir  metodologies d’aula en el treball per projectes per tal de reflexionar sobre la pròpia practica i difondre material i recursos didàctics perquè serveixen per altres instituts.

Objectius:
El treball del grup se centra fonamentalment en l’autoformació i en la reflexió compartida en relació a les organitzacions i metodologies que promouen processos d’innovació.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Projectes globals d’atenció a tot l’alumnat.
 • Voluntat de participar en una xarxa cooperativa de centres.
 • Voluntat d’estendre projectes innovadors als centres en el seu conjunt.
 • Treball telecol·laboratiu (intracentre i intercentres).
 • Utilització de les TIC+C i, en concret, de les plataformes d’aprenentatge cooperatiu (moodle).
 • Formació del professorat dels seus centres.
 • Participació en experimentació i recerca. 

Coordinació:
Núria Farizo, professora de l'Escola Joviat i documentalista.
Xavier Garriga, cap d’estudis i de taller de l’Escola Municipal d’art Illa de Sabadell i gestor del bloc d’escoles sistèmiques.
Silvia Palou Vicens, mestra i terapeuta del projecte 3Sentits de Cardedeu.
 

Descripció de l’equip:
Aquest equip està format per diferents mestres de les diferents etapes educatives. El seu àmbit de formació i/o innovació és la gestió acadèmica i ecològica emocional dels equips de gestió de les organitzacions educatives.

Objectius:
 • Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora contínua.
 • Crear un sistema d’indicadors de competències de la pedagogia sistèmica, creatiu i flexible, que doni valor a aquesta mirada a les Escoles. La creació d’unes pautes a seguir amb uns mateixos criteris de mesura.
 • Compartir projectes sistèmics innovadors a les escoles.
 • Convertir les trobades en documentació per a la recerca, investigació i divulgació.