Seminaris de formadors


Coordinació:
Àlex Sala Paixau, professor i coordinador del Projecte d’Intel·ligències Múltiples de l'INS Creu de Saba d’Olesa de Montserrat. Ha participat en la Xarxa d’Instituts Innovadors i en diversos equips de formació i innovació de l’ICE de la UAB.

Descripció de l’equip:
L’equip inicia el seu treball a l’ICE el curs 2012-2013. Es proposa reflexionar sobre aspectes relacionats amb la teoria de les intel·ligències múltiples i la seva aplicació a l’aula tant de primària com de secundària. El treball fonamental del grup combina la reflexió teòrica amb la elaboració de propostes didàctiques innovadores.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • Treball de reflexió i elaboració de propostes didàctiques.
 • Sessions de formació internes.
 • Participació en Congressos i jornades.
 • Organització de Jornades.
 • Disseny i realització d’activitats de formació.

Coordinació:
Sonsoles Hernández, mestra de l’escola El Viver. Mestra d’educació infantil. Participant del grup Un enfocament global de l’aprenentatge de l’ICE de la UAB.
Conchi  Lobillo, mestra de l’escola Joan Salvat Papasseit. Mestra de primària, educació especial i aufdició i llenguatge.

Descripció de l’equip:
Seminari adscrit al grup de treball "Un enfocament global de l’aprenentatge". Estudiem què passa a les nostres aules, que fem els mestres i què fa l’alumnat.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Presentar experiències d’aula documentades per crear debat pedagògic.
 • Valorar les fortaleses ,debilitats i dubtes per crear una conversa i generar coneixements pedagògics.
 • Compartir activitats d’aprenentatge globalitzat de diferents escoles per enriquir la pràctica educativa compartida.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
Treball globalitzat, projectes d’aula, projectes interdisciplinaris, activitats científiques, creació de diàleg científic a l’aula,...

Coordinació:
David Vilalta Murillo, mestre. Màster en recerca de didàctica de les ciències i les matemàtiques UAB, coordinador del Programa Magnet, formador de l’ICE de la UAB i membre de l’equip Un enfocament global de l’aprenentatge.

Descripció de l’equip:
Aquest equip és un equip de nova creació. Ha sorgit de la necessitat de les persones que formaven part de l’equip d'un enfocament global de l’aprenentatge i que s’han iniciat o ja porten temps fent formacions. És un equip de personal formador que es reuneix per generar coneixement sobre la intervenció formadora en els centres.

Objectius:
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Generar un discurs i unes pràctiques compartides sobre assessorament per projectes.
 • Reflexionar i planificar col.laborativament sobre l’assessorament.
Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
 • La intervenció formadora en centre.
 • Abans d’arribar al centre
 • Negociació amb l’ED i el CL sobre el sentit i el significat de l’assessorament
 • Coherència entre intervenció assessora, referents pedagògics, didàctics, filosòfics i discurs sobre com s’ensenya i com s’aprèn més i millor.

Coordinació:
Ana María Margallo, professora del Departament de Didàctica de la Llengua, de la literatura i de les Ciències Socials de la UAB.
Felipe Munita, professor del Departament de Didàctica de la Llengua, de la literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

Descripció de l’equip:
Seminari format per professorat en actiu d’Educació Secundària, recentment incorporat al sistema educatiu i provinent del Màster de Formació del professorat de Secundària, en l’especialitat de català i castellà. El grup centra el seu treball en el disseny de propostes didàctiques de lectura literària guiada que es puguin dur a terme a les aules i que serveixin com a experiència formativa per als membres de l’equip.

Objectius:
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les actuals necessitats de renovació metodològica de l’ensenyament de la literatura a l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Aprofundir en la formació de docents en l’àmbit de l’educació literària, concretament al voltant de la lectura guiada a l’ESO.
 • Dissenyar de manera col·lectiva dispositius d’acompanyament de les lectures literàries a l’Educació Secundària.


Coordinació:
Mireia Pérez Peitx, mestra i Doctora en Ciències de l’Educació.

Descripció de l’equip:
El grup es va constituir com a resultat de les inquietuds que el professorat de totes les etapes educatives manifestava en les diferents activitats de formació permanent que es duen a terme a l’ICE. Està format per professorat amb experiència en les diferents etapes educatives (Infantil, Primària, Secundària, Universitat), amb l’objectiu de reflexionar, compartir i establir criteris per a l’educació en valors a l’escola. El punt de partida de l’equip són les lectures i aportacions d’alguns pedagogs, filòsofs i pensadors contemporanis.

Objectius:
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Trobar sentit al que ja fem els docents, aprendre a reflexionar-hi i aprendre a modificar el que calgui.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
L’educació és constitutivament ètica. La relació educativa no comença ni amb el currículum, ni amb l’aplicació de la millor tècnica, ni amb tenir molts recursos. Comença quan es percep que entre l’adult i l’infant hi ha alguna cosa, una experiència de relació, de presència, de ser-hi al costat.