Seminaris de formadors

Coordinació:
Ana María Margallo, professora del Departament de Didàctica de la Llengua, de la literatura i de les Ciències Socials de la UAB.
Felipe Munita, professor del Departament de Didàctica de la Llengua, de la literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

Descripció de l’equip:
Seminari format per professorat en actiu d’Educació Secundària, recentment incorporat al sistema educatiu i provinent del Màster de Formació del professorat de Secundària, en l’especialitat de català i castellà. El grup centra el seu treball en el disseny de propostes didàctiques de lectura literària guiada que es puguin dur a terme a les aules i que serveixin com a experiència formativa per als membres de l’equip.

Objectius:
  • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les actuals necessitats de renovació metodològica de l’ensenyament de la literatura a l’Educació Secundària Obligatòria.
  • Aprofundir en la formació de docents en l’àmbit de l’educació literària, concretament al voltant de la lectura guiada a l’ESO.
  • Dissenyar de manera col·lectiva dispositius d’acompanyament de les lectures literàries a l’Educació Secundària.


Coordinació:
Mireia Pérez Peitx, mestra i Doctora en Ciències de l’Educació.

Descripció de l’equip:
El grup es va constituir com a resultat de les inquietuds que el professorat de totes les etapes educatives manifestava en les diferents activitats de formació permanent que es duen a terme a l’ICE. Està format per professorat amb experiència en les diferents etapes educatives (Infantil, Primària, Secundària, Universitat), amb l’objectiu de reflexionar, compartir i establir criteris per a l’educació en valors a l’escola. El punt de partida de l’equip són les lectures i aportacions d’alguns pedagogs, filòsofs i pensadors contemporanis.

Objectius:
  • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
  • Trobar sentit al que ja fem els docents, aprendre a reflexionar-hi i aprendre a modificar el que calgui.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
L’educació és constitutivament ètica. La relació educativa no comença ni amb el currículum, ni amb l’aplicació de la millor tècnica, ni amb tenir molts recursos. Comença quan es percep que entre l’adult i l’infant hi ha alguna cosa, una experiència de relació, de presència, de ser-hi al costat.