UAB Open Labs

Iniciativa UAB Open Labs

Procés de co-creació

Procés de co-creació

Per tal de definir l'estructura dels UAB Open Labs, dels espais, usos, model de gestió i política de relacions amb els altres serveis del campus o amb projectes externs, la UAB va fer un procés de co-creació per fer partícips totes les persones de la comunitat universitària.

Aquest procés de co-creació es va desenvolupar en tres sessions de design thinking, entre el gener i el març de 2018, i va permetre recollir les visions i expectatives de la comunitat sobre aquesta iniciativa.