Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada mòdul es pot consultar al pdf. de la guia docent de cada mòdul.

43199 - Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny  CAT CAST ENG

43227 - Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades  CAT CAST ENG

43200 - Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca  CAT CAST ENG

43217 - Treball de Fi de Màster  CAT CAST ENG

43218 - Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca  CAT(2018-19) CAST(2018-19) ENG(2018-19)

43219 - Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals  CAT CAST ENG

43930 - El Context en la Recerca sobre l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques  CAT CAST ENG

43221 - Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona  CAT CAST ENG

43222 - Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca  CAT CAST ENG

43201 - Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca  CAT(2018-19) CAST(2018-19) ENG(2018-19)

43225 - L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca  CAT CAST ENG

43226 - La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica  CAT CAST ENG

43205 - La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social  CAT CAST ENG

43206 - Perspectives Actuals de Recerca: de l'Acció a la Creació  CAT CAST ENG

43928 - Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica  CAT CAST ENG

43208 - Perspectives de Recerca en Educació Literària  CAT(2018-19) CAST(2018-19) ENG(2018-19)

43210 - Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa  CAT CAST ENG

43211 - Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social  CAT CAST ENG

43929 - Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques  CAT CAST ENG

43223 - Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex  CAT CAST ENG

43204 - Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions  CAT CAST ENG

43224 - Recerca, Formació i Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC)  CAT CAST ENG

43212 - Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica  CAT(2018-19) CAST(2018-19) ENG(2018-19)

43213 - Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d'Innovació  CAT CAST ENG

43214 - Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura  CAT CAST ENG

43215 - Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d'Institucions Educatives  CAT(2018-19) CAST(2018-19) ENG(2018-19)

43216 - Valors i Diversitat a l'Escola: Investigar des de l'Art i l'Educació Física  CAT(2018-19) CAST(2018-19) ENG(2018-19)

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició