Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Indicador que mesura l'impacte contextual de cada citació ponderant-la segons el nombre total de citacions en una determinada àrea temàtica. En la seva mesura s'aplica un algoritme que fa que la xifra final sigui comparable en diferents disciplines.