Vés al contingut principal

Index H5 de Revista

Indicador que relaciona el nombre d'articles publicats en una revista determinada durant els darrers 5 anys amb la distribució de cites rebudes per aquests articles. A l'igual que amb el Factor d'Impacte, l'Índex H5 de revistes permet comparar i avaluar publicacions que pertanyin a un mateix camp científic.