Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Suport a l'Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR)

Index G

Indicador que quantifica la productivitat bibliomètrica basada en l'historial de publicacions dels autors i la distribució de cites rebudes. És semblant a l'índex H: més complex en el seu càlcul, però en ser major i més variable, permet distinguir entre autors amb índex H similar.