Personal UAB Personal d'administració i serveis

La importància de l'acollida

La importància de l'acollida

Tots hem estat nous alguna vegada en els nostres llocs de treball i a la UAB, i probablement guardem un record força intens de com van ser els nostres primers dies i la primera impressió que ens vàrem endur dels companys/es, de la feina i dels nostres caps. És evident que les primeres impressions no ho són tot, però tenen una incidència clara en la nostra motivació posterior, i en la vinculació i identificacó que podem sentir amb la organització a la que pertanyem.

Aquesta guia pretén ser un suport orientatiu pels caps en el moment en què s'incorpora una persona nova als vostres equips. Aquest patró pot ser aplicable tant per a persones externes que arriben per primer cop a la UAB com per a persones que provenen d'altres àmbits de la universitat i s'incorporen a un nou equip de treball de la casa. Evidentment, per a aquests últims caldrà fer una adaptació i tant sols utilitzar aquells continguts que es considerin adients.

Aquesta breu guia de suport té l'objectiu de ser útil per a planificar els aspectes següents, que pensem que tenen una clara incidència a l'hora d'afavorir la motivació i integració de les noves incorporacions:
 

Preparació prèvia a la incorporació
  • És important tenir a punt el lloc de treball de la persona que s'incorpora i el material que pugui necessitar
  • Una preparació adequada contribueix a fer que la persona senti que se l'espera i que es compta amb ella des del priemr dia
Acollida
  • Per tal de donar a conèixer el lloc de treball i la UAB, hem dissenyat el Manual d'acollida
  • També un proporcionem algunes eines que us ajudaran a preparar les activitats de les primeres jornades. D'aquesta manera el nou company o companya se sentirà totalment acompanyat
Formació inicial
  • Cal planificar la formació de les primeres setmanes, per tal que la persona adquireixi els coneixements necessris per fer bé la seva feina (vegeu el quadre per a planificar la formació inicial)
  • Gràcies a una bona formació inicial, aconseguirem que la persona sigui més productiva al més aviat possible