Vés al contingut principal

Estructura organitzativa

Coordinació i Gestió de l’ECIU University a la UAB:

Té per objectiu garantir una coordinació àgil i efectiva de les activitats de l’ECIU University per tal que s’implementin segons allò previst en el pla de treball.

Coordina l’equip de treball de l’ECIU University a la UAB, i és el nexe amb la Coordinació del Projecte en el marc global del consorci.

Coordinador: Dr. Màrius Martínez, Vicerector de Relacions Internacionals i President de l'ECIU

Foto Marius Martinez

Coordinadora Tècnica: Mireia Galí

Foto Mireia Gali

Project Manager: Myra Ronzoni

Foto Myra Ronzoni

El Projecte de l’ECIU University s’estructura en 9 àmbits generals d’actuació, cadascun d’ells amb el seu pla de treball específic. La UAB ha creat un grup de treball extens, format per PDI i PAS,  per tal de dur-los a terme: