SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
El Servei d'Informàtica promociona l'ús de serveis avançats de telecomunicacions i l'accés de la comunitat universitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat ofereix solucions com ara l'hostatge de pàgines web (Hosting), de servidors dedicats propietat dels usuaris (Housing) i de servidors virtuals (Housing virtual).

Hostatge de pàgines web
Allotjament de servidors
 Servidors virtuals 

El housing virtual consisteix en el lloguer d'una màquina exclusiva (situada dins d'un servidor compartit amb altres usuaris) en la qual l'usuari disposarà de tots els recursos per a instal·lar i administrar els aplicatius.

El housing virtual s'aconsella quan el sistema a implementar requereix gran privacitat o l'usuari necessita llibertat per a instal·lar i administrar els aplicatius, sigui ell mateix o algú a qui contracti, i no vol dedicar-hi una màquina física.

Característiques del servei
Documentació i normativa
Sol·licituds
Lloguer Import
1 any 1.500 €
2 anys 2.500 €
3 anys 3.000 €
4 anys 3.200 €