SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
El Servei d'Informàtica promociona l'ús de serveis avançats de telecomunicacions i l'accés de la comunitat universitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat ofereix solucions com ara l'hostatge de pàgines web (Hosting), de servidors dedicats propietat dels usuaris (Housing) i de servidors virtuals (Housing virtual).

Hostatge de pàgines web
Allotjament de servidors
 Servidors virtuals 

El housing virtual consisteix en el lloguer d'una màquina exclusiva (situada dins d'un servidor compartit amb altres usuaris) en la qual l'usuari disposarà de tots els recursos per a instal·lar i administrar els aplicatius.

El housing virtual s'aconsella quan el sistema a implementar requereix gran privacitat o l'usuari necessita llibertat per a instal·lar i administrar els aplicatius, sigui ell mateix o algú a qui contracti, i no vol dedicar-hi una màquina física.

Documentació i normativa
Sol·licituds
Tarifes

En el servei de lloguer de màquines virtuals de l'SI, es lloga un entorn de 100Gb de disc i 1Gb de RAM. La màquina es lliura amb el sistema operatiu escollit per l'usuari ja instal·lat i les eines de producció estandards de l'SI a punt. El servei que s'ofereix per part de l'SI és:

Lloguer d'espai dins d'un servidor físic Condicions estables pròpies de centre de dades
Subministre elèctric continu IP pròpia
Backup incremental diari i total setmanalment Restore del backup en cas necessari, dins de les hores de disponibilitat del servei
Servei 24x7 gestió, per control remot, per part de l'usuari Antivirus
Firewall a tot el segment Firewall local
Aturada programada mensualment per modificacions del sistema operatiu i per motius de seguretat Gestió de l'obertura de ports al router general (Internet).