SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
El Servei d'Informàtica promociona l'ús de serveis avançats de telecomunicacions i l'accés de la comunitat universitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat ofereix solucions com ara l'hostatge de pàgines web (Hosting), de servidors dedicats propietat dels usuaris (Housing) i de servidors virtuals (Housing virtual).

 

Hostatge de pàgines web

 
Allotjament de servidors
Servidors virtuals
El servei d’hostatge web del Servei d’Informàtica de la UAB permet la publicació d’un lloc web amb un nom de domini propi. La gestió de totes les funcionalitats del lloc web es fa a través d’un tauler de control accessible amb un navegador. El seu contingut s’allotja en un directori reservat en un servidor i es pot modificar mitjançant un sistema segur de transferència de fitxers. Tots els llocs web hostatjats comparteixen servidor però cada administrador només pot modificar el seu.

Per a la contractació hi ha disponibles dos paquets: el Pla Bàsic i el Pla Plus, que l’usuari haurà de triar segons les necessitats d’espai de disc, amplada de banda i possibilitat d’ampliació. L’espai en disc és l’ocupat tant pels fitxers allotjats al servidor com per les bases de dades del lloc web. El cost del servei varia en funció del pla i les ampliacions contractades, que tenen associades unes tarifes. Quan un lloc web sobrepassi els recursos màxims assignats es notificarà a l’usuari perquè alliberi espai de disc o sol·liciti la corresponent ampliació. L’usuari disposa d’eines al tauler de control que l’avisen d’aquesta circumstància.

Per mantenir els servidors en bon estat i garantir al màxim el seu funcionament correcte i segur, estan planificades el tercer dimarts de cada mes unes aturades entre les 19h i les 20h que comporten un màxim de 3 reinicis d'una durada aproximada de 15 minuts cadascun.

La ubicació dels vostres llocs web als servidors centrals representa un gran avantatge en l'àmbit de la seguretat i de l’estalvi energètic. Com la resta de la comunitat universitària els usuaris del servei d’hostatge web han de respectar la Normativa sobre el web de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Normativa de Seguretat pels Usuaris dels Recursos Informàtics de la UAB.
Documentació i normativa
Formularis
Tarifes

Servidor web: 
  • Apache HTTP Server 2.4.18 / Nginx 1.11.10 (amb suport SSL)
 
Servidor de bases de dades:
  • MySQL 5.7.21
  • phpMyAdmin 4.6.6

Suport:
  • PHP 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 ,7.2
  • Perl 5.22.1
  • Python 2.7, 3.5
  • Ruby 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
  • Node.js 4.9, 6.14, 7.14, 8.11, 9.10
 
També està disponible, sota demanda, l’hostatge amb IIS, ASP, ASP.NET i bases de dades Access. Per sol·licitar més informació, si us plau, contacteu amb el CAS (2100, cas@uab.cat)