SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
El Servei d'Informàtica promociona l'ús de serveis avançats de telecomunicacions i l'accés de la comunitat universitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat ofereix solucions com ara l'hostatge de pàgines web (Hosting), de servidors dedicats propietat dels usuaris (Housing) i de servidors virtuals (Housing virtual).

 Hostatge de pàgines web 
Allotjament de servidors
Servidors virtuals

La ubicació de les vostres webs als servidors centrals representa un gran avantatge en l'àmbit de la seguretat.

Aquest servei obliga als seus usuaris a respectar la Normativa sobre el web de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Normativa de Seguretat pels Usuaris dels Recursos Informàtics de la UAB.

El servei de “Hosting” del Servei d’Informàtica de la UAB consisteix en l’hostatge de les planes web de l’usuari en un servidor sobre plataforma Windows o Linux, amb un directori reservat per a l’usuari on es pot accedir mitjançant un sistema de transferència de fitxers segur i amb un panel de control accessible via navegador.

L’àmbit serà compartit, és a dir, al servidor hi podran accedir diferents usuaris, tots ells amb àrees reservades on podrà accedir només ells mateixos.

Les característiques dels llenguatges sobre els que es poden executar scripts i de les bases de dades estan documentades al portal web del Servei d’Informàtica, així com les versions de cada producte.

 L’espai en disc que s’ofereix condiciona la tarifa del mateix. L’espai en disc és el total entre l’ocupat pels fitxers al directori del domini i l’ocupat per les bases de dades que l’usuari disposi. Quan un domini sobrepassi l’espai màxim assignat, es boquejarà l’escriptura a disc. L’usuari disposarà d’eines al panel de control que l’avisen d’aquesta circumstància.

Per complir amb la política de seguretat a nivell dels servidors de producció, estan planificades el tercer dimarts de cada mes unes aturades entre les 19h i les 20h que comporten un màxim de 3 reinicis d'una durada aproximada de 15 minuts cadascun.

Documentació i normativa
Formularis
Tarifes
Condicions

Servidor web: 
  • Apache HTTP Server 2.4.18 / Nginx 1.11.10 (amb suport SSL)
 
Servidor de bases de dades:
  • MySQL 5.7.21
  • phpMyAdmin 4.6.6

Suport:
  • PHP 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 ,7.2
  • Perl 5.22.1
  • Python 2.7, 3.5
  • Ruby 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
  • Node.js 4.9, 6.14, 7.14, 8.11, 9.10
 
També està disponible, sota demanda, l’hostatge amb IIS, ASP, ASP.NET i bases de dades Access. Per sol·licitar més informació, si us plau, contacteu amb el CAS (2100, cas@uab.cat)