Infermeria

Bases de dades Infermeria

CINAHL Complete
Base de dades especialitzada en infermeria i disciplines afins que proporciona accés complet a més de 1.400 revistes electròniques.

Cuidatge
Base de dades bibliogràfica produïda pel CRAI Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Conté referències de les revistes publicades en català i castellà des de l’any 1993 fins avui en dia. Actualment disposa de més de 50.000 registres.

Cuiden
Base de dades bibliogràfica que conté articles de revistes científiques, llibres i també materials no publicats sobre infermeria i salut de producció espanyola i iberoamericana.

ENFISPO
Base de dades bibliogràfica de revistes en castellà que es reben a la Biblioteca de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid.

Harrison Medicina
Text complet en castellà de tots els capítols del manual de medicina Harrison's Principles of Internal Medicine. Actualizació diària dels continguts.

PubMed
Motor de cerca de literatura biomèdica, incloent ciències de la vida, ciències químiques i bioenginyeria, entre d’altres, conegut com Medline quan es distribueix per proveïdors. PubMed és un recurs gratuït desenvolupat i mantingut pel National Center for Biotechnology Information  (NCBI), de la U.S. National Library of Medicine  (NLM) dels EUA, ubicat al National Institutes of Health (NIH).

Àmbit internacional

Scopus
Important tant pel continguts com pels serveis afegits: bibliometria, identificació d’autors i d'afiliacions. És la bases de dades de resums i cites revisades per homòlegs més gran del món. S’actualitza diàriament. Conté informació en 40 idiomes, més cobertura no anglosaxona (6900 revistes europees, més del 50% dels títols són europeus, sud-americans i d'Àsia-Pacífic).

Web of Science (WoS)
Portal d’àmbit principalment anglosaxó de l’empresa Clarivate Analytics que permet la consulta d’un conjunt de bases de dades bibliogràfiques i bibliomètriques de caràcter multidisciplinar. Permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, factor d’impacte de les revistes, etc.)

Àmbit regional

ÍnDICEs CSIC
Portal a les bases de dades del CSIC, aquest es un recurs bibliogràfic multidisciplinar que recopila i difon principalment articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles i substitueix "Bases de datos CSIC: ICYT, IME, ISOC”.

OpenGrey: system for information on grey literature in Europe
Elaborada per l’Institut de l'information scientifique et technique, conté cites bibliogràfiques de la literatura grisa generada a Europa. Recull documents de ciència, tecnologia, biomedicina, economia, ciències socials i humanitats. Inclou informes tècnics o d’investigació, tesis doctorals, actes de congressos, publicacions oficials i altre tipus de literatura grisa. Accés lliure.

Història de la medicina

History of Science, Technology & Medicine
Integra quatre bibliografies: Isis Current Bibliography of the History of Science, Current Bibliography in the History of Technology (Technology and Culture), Bibliografia Italiana di Storia della Scienza i Wellcome Library for the History and Understanding of Medicine.

Servei d'arxius de ciència
Servei web que permet la localització, conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència, la tecnologia i la medicina a Catalunya i les terres de parla catalana. Canalitza els fons documentals de caràcter cientificotècnic vers la xarxa d'arxius i actua com un punt de recollida i distribució d'informació. Accés lliure.