Geografia

Bases de dades de Geografia

Atlas climático digital de la Península Ibérica
Conté: 1. Llibre en pdf: "Atlas climático digital de la península ibérica: metodología y aplicaciones en bioclimatología y geobotánica" / Miquel Ninyerola, Xavier Pons, Joan M. Roure -- 2. Base de dades de mapes climàtics digitals, mensuals i anuals, de temperatura mitjana (mínimes, mitjanes i màximes), precipitació i radiació solar. Els mapes han estat generats utilitzant tècniques estadístiques, Sistemes d'Informació Geogràfica i interpolació espacial.

Endrets: geografia literària dels Països Catalans
Projecte que combina la literatura, els indrets i els autors dels Països Catalans amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

Georef
 Georef és una base de dades, creada per l'American Geological Institute (AGI) el 1966, que permet accedir a la literatura de ciències de la terra de tot el món. GeoRef és la base de dades AGI més completa de les geociències i continua creixent en més de 100.000 referències l'any. Conté més de 3 milions de referències a articles de revistes de geociències, llibres, mapes, comunicacions de conferències, informes i tesis.

Geonames
La base de dades geogràfica GeoNames està disponible per a descàrrega gratuïta sota una llicència d’atribució de Creative Commons. Conté més de 25 milions de noms geogràfics i consta de més de 11 milions de característiques úniques de 4,8 milions de llocs poblats i 13 milions de noms alternatius.

Scripta vetera
Recull de textos generals i treballs d'investigació especialitzats en geografia, urbanisme i ciències socials.

World Tourism Organization – Elibrary
La UNWTO eLibrary és una font d'informació sobre turisme que abasta totes les matèries que impulsen el sector i que inclouen, entre d'altres, l'ecoturisme i el desenvolupament sostenible, les estadístiques de turisme, estudis de mercat, innovació i noves tecnologies i polítiques de turisme. La UNWTO eLibrary conté llibres, publicacions periòdiques i informes estadístics per país i indicador.

eDU-Library
Portal de llibres electrònics en accés obert en streaming. Permet llegir els llibres on-line, fer cerques i guardar subratllats, notes o marcadors i exportar-ho a arxius pdf.

ProQuest natural science collection
Inclou contingut sobre ciències naturals procedent de taules, figures, gràfics, quadres i altres il·lustracions de publicacions tècniques i de recerca acadèmica.
Conté les bases de dades següents: Aqualine, Environmental Impact Statements, ProQuest Agricultural Science Collection, ProQuest Aquatic Science Collection, ProQuest Atmospheric Science Collection, ProQuest Biological Science Collection, ProQuest Earth Science Collection information, ProQuest Environmental Science Collection, i ProQuest Illustrata: Natural Sciences.

Sage Journals Online
Servei d'accés a text complet a les revistes publicades per Sage Publications de temàtica multidisciplinar: comunicació, criminologia, educació, ciències de la salut, ciències dels materials, ciències polítiques, psicologia, sociologia, planificació, política urbana i urbanisme, gestió i organització d'empreses.

Taylor & Francis Online
Destaquem les matèries navegables: Arts, Behavioral Sciences, Education, Geography, Humanities, Language & Literature, Urban Studies ...