Filologia

Bases de dades de Filologia

Base de dades Ramon Llull
Creada per Anthony Bonner i desenvolupada al Departament de Filologia Catalana i a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. És un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l'opus lul·lià o pseudolul·lià.

Bibliografía de la literatura española desde 1980
Inclou edicions, traduccions i estudis, apareguts des de 1980, de las obres literàries d'autors espanyols des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat, i dels hispanoamericans i filipins anteriors a la independència dels seus respectius països. Conté unes 80.000 referències bibliogràfiques corresponents a monografies, articles de revista, i col·laboracions en actes de congrés i homenatges que s'actualitzen acumulativament.

Biblioteca virtual de la filología española
Dirigida per Manuel Alvar Ezquerra (Universidad Complutense), aquesta biblioteca conté llibres digitalitzats dividits en tres seccions: diccionaris, gramàtiques i ortografies. De moment s'ha iniciat el projecte amb els diccionaris, i més endavant ja aniran ampliant el contingut. Inclou diccionaris generals i específics, alfabètics i temàtics, monolingües i bilingües.

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Projecte d'edició digital del patrimoni bibliogràfic, documental i crític espanyol e hispanoamericà que inclou textes originals i estudis crítics sobre literatura, història i cultura espanyola i llatinoamericana. Inclou reproducció digitalitzada de textes clàssics i moderns en llengua majoritàriament castellana però sense excloure d'altres minoritàries, vídeoteca, fonoteca i entrevistes amb diferents autors. Proporciona, endemés, enllaç a pàgines web de temàtica relacionada amb el món hispànic, així com a biblioteques, llibreries, novetats editorials i obres de referència virtual com enciclopèdies, diccionaris, mapes, etc. La Biblioteca proporciona espais per a grups de discussió virtual i comentaris sobre les obres incorporades al portal.

Hispadoc
Portal web de referència amb documents científics i divulgatius sobre la llengua castellana. Base de dades bibliogràfica amb articles a text complet i referències a llibres i revistes.

Linguistics and language behavior abstracts
Base de dades que indexa i resumeix articles sobre l'estudi del llenguatge de més de 1500 publicacions periòdiques.

Lletra
Recull de pàgines webs existents i documents electrònics elaborats des dels estudis d'Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya i altres institucions públiques i privades sobre literatura catalana.

Traces: llengua i literatura catalanes
Recull tota la bibliografia que es publica sobre temes de llengua i literatura catalanes, o de lingüística i crítica literària que s'hi relacionin. Fou creada l'any 1987 pel Servei d'Informació Bibliogràfica de Llengua i Literatura Catalanes del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Manuscrits catalans de l'Edat Moderna
Inclou materials procedents de camps diversos de la història de la cultura catalana: ciència, dret, ensenyament, espiritualitat, filosofia, historiografia, literatura, predicació, teologia, etc. El resultat és un ampli panorama de la producció escrita als Països Catalans.

MLA international bibliography with full text
Base de dades produïda per la Modern Language Association (MLA) on es troben publicacions acadèmiques indexades (revistes, llibres, dissertacions, pàgines web, etc.) d'abast internacional des de finals del segle XIX, principis del segle XX, sobre literatura, llenguatge i lingüística, teoria literària i crítica, retòrica, composició, folklore, arts dramàtiques (cinema, ràdio, televisió, teatre), així com aspectes històrics de l'edició i la impressió. Proporciona la informació bibliogràfica de les publicacions així com l'accés al text complet a més de 1000 revistes representatives de les temàtiques tractades. La base de dades també inclou les eines "MLA Directory of Periodicals" i "MLA Thesaurus" per a poder fer la consulta dels títols de revistes i les matèries i noms personals utilitzats per a indexar la bibliografia.

Parnaseo: ciber-paseo por la literatura
Base de dades bibliogràfica sobre teatre espanyol, crítica i teoria teatral, actors, etc.

Portal de léxico hispánico
Creat i desenvolupat pel Grup de Lexicografia i Diacronia del Seminari de Filologia i Informàtica del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de la Real Academia Española. Inclou tres bases de dades: el Banc de lèxic, el Banc de bibliografia i el Banc de documentacions.

Proyecto Boscán
Conté les traduccions espanyoles de la literatura italiana des del 1400 fins el 1939.
 

Biblioteca Virtual Tirant
Base de dades que inclou temàtica jurídica, ciències socials, humanitats, literatura, informàtica, ciències i medicina.

CAIRN
Portal de revistes electròniques franceses especialitzades en ciències socials i humanitats resultat de la col·laboració de 4 grans editorials: Belin, Deboeck, La découverte y Erès, amb l'objectiu d'incrementar la presència a Internet de revistes en aquest àmbit proposant la creació de versions electròniques de les seves publicacions.

Cambridge Companions Online
Versió en línia de la sèrie impresa de guies sobre literatura, música, filosofia i religió. Permet cercar per autor, títol o tema.

Cambridge University Press
Cambridge Core és la plataforma en línia de contingut acadèmic de Cambridge University Press.

Érudit
Plataforma d’accés centralitzat a documents de recerca de l’àmbit de les ciències socials i humanitats de l’àrea francòfona.

OpenGrey: system for information on grey literature in Europe
Conté cites bibliogràfiques de la literatura grisa generada a Europa. Recull documents de ciència, tecnologia, biomedicina, economia, ciències socials i humanitats. Inclou informes tècnics o d’investigació, tesis doctorals, actes de congressos, publicacions oficials i altre tipus de literatura grisa.

Oxford Journals Online
Accés a més de 450 revistes en humanitats, ciències socials, dret, ciències i medicina.

Oxford Scolarship Online
Accés a més de 17.000 llibres acadèmics destacats de la Oxford University Press de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

Peeters Online
Accés online a la producció de l’editorial Peeters, centrada en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.

Periodicals Archive Online (abans PCI Full Text)
Accés a revistes acadèmiques sobre art, humanitats i ciències socials.

Project Gutenberg
Portal de documents electrònics creat el 1971 pel professor Michael Hart, que inclou obres de literatura i obres de referència de les quals han prescrit els drets d'autor. Recull més de 39.000 llibres electrònics d'accés gratuït, principalment en anglès, però també en altres llengües (català, castellà, portuguès, francès i altres). Els llibres són accessibles per a ordinador, però també es poden llegir en altres formats electrònics a través de PDAs, lectors de llibres electrònics, mòbils, i formats d'audiobooks.

Project Muse
Revistes electròniques de més de 70 editorials universitàries nord-americanes coordinades per la Johns Hopkins University.

ProQuest Central
Destaquem les bases de dades:  Arts & Humanities Database, Education database, Linguistics database, Psychology database, Religion database ...

Taylor & Francis Online
Destaquem les matèries navegables: Arts, Behavioral Sciences, Education, Geography, Humanities, Language & Literature, Urban Studies ...

Torrosa Casalini Full Text
Accés a la producció científica d’editorials italianes, espanyoles, franceses i portugueses de l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.