Economia

Bases de dades d'Economia

Bases de Dades i webs sobre Economia

 

ABI/INFORM Complete. Articles d’economia, comptabilitat, recursos humans, empreses, finances, màrqueting, etc., a text complet. També tesis des de 1962, working papers, informes anuals d'empreses nord-americanes i gran quantitat d'informes diversos

EconLit. Articles de revista, working papers, obres col·lectives i tesis en economia.
 
Factiva. Actualitat i informació empresarial (cotitzacions, estats financers d’empreses i notícies). Inclou moltes fonts d’informació a text complet (diaris, revistes comercials, informes) i fotografies.

Leisure and Tourism Base de dades de turisme, oci i allotjaments, i matèries afins com l'esport i la cultura. Cobreix un període que es remunta al 1970 i s'actualitza setmanalment.
 
OECD iLibrary. Portal de publicacions electròniques i bases de dades de l’OCDE, accessible gratuïtament de manera parcial. A més la UAB té subscrita la base de dades World energy statistics and balances i també pot accedir a totes les monografies i publicacions periòdiques editades fins a finals de 2011

ProQuest Central. Base de dades multidisciplinar a text complet amb algunes bases de dades d’economia i empresa, com ara Hoover's Company Profiles, Accounting and Tax Database, Banking Information Source, European Business...
 
SABI..Informació financera i comptable d’empreses espanyoles amb informes complets de dipòsits de comptes. Potent programa d’anàlisi financera que permet elaborar informes, gràfics i comparatives entre empreses i grups d’empreses

Statista. Portal internacional d’estadístiques sobre més de 80.000 temes procedents de més de 22.000 fonts. Recopila  dossiers estadístics, informes sectorials, estudis de mercat, previsions, informes de països, rànquings d’empreses i enquestes de consum. 

Thomson Reuters Datastream i Eikon. Dades estadístiques financeres històriques (Datastream) i indicadors financers i notícies econòmiques a temps real (Eikon).  Requereixen programa d’instal·lació i contrasenya.

Tourism Statistics. Indicadors turístics  recollits per la WTO (World Tourism Organization) des de 1995.

Recursos sobre comptabilitat

IFRS
. Portal de la IASB, organització responsable de l'elaboració de les "International Financial Reporting Standars"

Web de la Comisió Europea sobre Normes Internacionals de Comptabilitat (disponible en alemany, anglès i francès)

ACCID. Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
 

Recursos estadístics
 
Eurostat Statistics. Estadístiques oficials dels països de la UE per temes.
 
IMF eLibrary Data. Estadístiques del FMI. Cal destacar les International Financial Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOP), Government Finance Statistics (GFS) i Direction of Trade Statistics (DOTS).
 
Instituto Nacional de Estadística. Estadístiques oficials d’Espanya de tots els temes
 
Institut d’Estadística de Catalunya. Estadístiques oficials de Catalunya de tots els temes
 
Instituto de Estudios Turísticos. Indicadors turístics de totes les enquestes que elabora l’Instituto de Estudios Turísticos, organisme oficial espanyol que depèn del Ministerio.
 
Observatori del Treball i Model Productiu: Turisme
 
UNdata. Indicadors de tots els àmbits temàtics i d'abast mundial recollits per Nacions Unides.
 
World dataBank. Indicadors de tots els àmbits temàtics i de tots els països del món des de 1960 recollits o produïts pel Banc Mundial
 
Per a més informació, podeu consultar la Guia de Recursos digitals en Economia i Estadístiques

A més de les bases de dades especialitzades que s’acaben de comentar, també disposeu d’altres de temàtica multidisciplinària, com per exemple Web of Science i Scopus.