Comunicació

Premsa

Consulteu els desplegables d'aquesta pàgina per trobar informació sobre diaris i revistes. Recordeu que disposeu de El Quiosc (portal de premsa digital) i la Guia de la premsa. Si teniu consultes dirigiu-vos al Taulell de la planta 4 o contacteu amb la biblioteca.