Comunicació

Premsa

Consulteu els desplegables d'aquesta pàgina per trobar informació sobre diaris i revistes. Recordeu que disposeu de El Quiosc (portal de premsa digital) i la Guia de la premsa. Si teniu consultes dirigiu-vos al Taulell de la planta 4 o contacteu amb la biblioteca.
 

Aquest és el llistat dels diaris en paper que reben. Trobareu els últims números a l’expositor de novetats de la planta 4 de la Biblioteca:
 

L’últim número arribat d’un diari el trobareu a l’expositor de la planta 4 (per localitzar-lo consulteu aquest plànol de la planta 4, secció A). Tingueu en compte que alguns diaris arriben per correu i no els rebem el mateix dia que es publiquen.

Adreceu-vos al taulell de la planta 4 de la Biblioteca de Comunicació o contacteu amb la Biblioteca

Les notícies sobre un tema les podeu buscar a les bases de dades que buiden premsa. Consulteu la pàgina Bases de dades de premsa UAB.

Adreceu-vos al taulell de la planta 4 de la Biblioteca de Comunicació i mireu-vos també la pàgina Bases de dades de premsa UAB.

Els recursos que proporcionen aquestes dades els trobareu a la pàgina Audiència. Per als diaris espanyols, us serà d'especial interès la base de dades Boletín de la Oficina de Justificación de la Difusión.

Busqueu-lo pel títol del suplement al Catàleg UAB. Si us apareix al catàleg fixeu-vos en la signatura i la localització. En cas que no el trobeu al catàleg, el trobareu dins del mateix diari. Per exemple, el suplement cultural Babelia no es troba al catàleg: això vol dir que cal buscar-lo dins de l'exemplar de El País corresponent.

Podeu ampliar la cerca al CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya). També destaquem les hemeroteques d'aquestes 3 institucions: A la pàgina Recursos de premsa trobareu diferents bases de dades de premsa en línia, moltes de les quals són d'accés gratuït i contenen premsa antiga digitalitzada.

Podeu fer peticions de documents de dipòsit des del Cercador (botó "Sol·licita'l a dipòsit") o trucar-nos al telèfon 93 581 23 38 durant l'horari d'obertura al públic de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 21 h).

Probablement s'està enquadernant. Per saber si un número concret d'un diari s'està enquadernant, consulteu el registre del diari al Cercador,  on sempre es fa constar informació actualitzada de les publicacions que en aquell moment estan al taller de l'enquadernador. Els diaris triguen aproximadament un mes a enquadernar-se. Mentrestant, podeu:
  • Consultar si està disponible la versió digital del diari.
  • Consultar si hi ha alguna base de dades que buidi aquest diari: Bases de dades de premsa UAB.
  •  Mirar a la prestatgeria si s'ha fet una carpeta de números duplicats.